• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

ทต.ชมภู จัดพิธีเปิดอาคารสระว่ายน้ำมาตรฐานของเทศบาลตำบลชมภู

เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู จัดพิธีเปิดอาคารสระว่ายน้ำมาตรฐานของเทศบาลตำบลชมภู ณ หมู่ที่ 6 บ้านบุปผาราม ต.ชมภู โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ทั้งนี้เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลชมภูใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ หันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬามากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *