• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

ทต.ชมภู จัดโครงการงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “12 สิงหา มหาราชินี” ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู จัดโครงการงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “12 สิงหา มหาราชินี” ประจำปี 2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น โดยจัดกิจกรรมวางพานพุ่มของคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทนองค์กรอื่นๆ การลงนามถวายพระพร การจุดเทียนชัยถวายพระพร และการมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่น ณ เทศบาลตำบลชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *