• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

ทต.ชมภู ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสารภี, องค์การโทรศัพท์, 3BB จัดทำโครงการ “ถนนสวยด้วยมือรุกขกร”

นายกธวัช ชัยแก้ว ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสารภี, องค์การโทรศัพท์, 3BB ร่วมทำโครงการ “ถนนสวยด้วยมือรุกขกร” ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟอย่างถูกวิธี และสร้างความสวยงามให้กับพื้นที่ตำบลชมภู , ปรับปรุงระบบสายจ่ายเพื่อป้องกันไฟฟ้าดับ ,ยกระดับสายไฟและสายสัญญาณตามจุดต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการใช้งาน…เพื่อชมภูน่าอยู่ครับ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *