• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

ทต.ชมภู แจ้งตือนประชาชนในตำบลชมภู เนื่องจากสภาพอากาศตอนนี้มีค่าฝุ่นละอองในอากาศสูงเกินกว่าปกติ

แจ้งตือน พ่อแม่พี่น้องตำบลชมภู เนื่องจากสภาพอากาศตอนนี้มีค่าฝุ่นละอองในอากาศสูงเกินกว่าปกติ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขอให้ท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองดังกล่าว

ในการนี้ ทต.ชมภู โดยนายกธวัช ชัยแก้ว ได้รับการสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนายอำเภอสารภี ให้ทำการฉีดพ่นน้ำ เพื่อลดฝุ่นละอองหมอกควันทุกวัน ทั้งในช่วงเช้าและบ่าย

และขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องฉีดพ่นน้ำในบริเวณบ้านของตนเอง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและเพิ่มความชุ่มชื้น…ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อชมภูน่าอยู่นะครับ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *