• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู ออกตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย

เรียนพี่น้องกลุ่มเกษตรกร ผู้ใช้น้ำเขตเทศบาลตำบลชมภูทุกท่าน ขณะนี้มีน้ำเสีย ส่งกลิ่นเหม็นเน่าและมีสีดำ ในลำเหมืองหลายสายในเขตเทศบาล ทางเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นน้ำเสียที่ตกค้างจากน้ำฝนที่ตกลงมาเมื่อ 2 วันที่แล้ว ทำให้หญ้าเน่า ไหลลงสู่ลำเหมืองสร้างความเดือดร้อนให้กลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยเป็นน้ำที่ไหลมาจากนอกพื้นที่ ขณะนี้ทางเทศบาลกำลังเร่งแก้ปัญหา โดยวิธีเร่งระบายน้ำเสียออกจากพื้นที่และรับน้ำใหม่เข้ามาทดแทนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

พบเห็นปัญหาโทรแจ้ง นายกธวัช
โทร.0864200272 , 053420555 นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *