• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู ออกตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย

เรียนพี่น้องเทศบาลตำบลชมภู ในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในตำบลของเรา ขณะนี้ผมได้ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ เปิดประตูน้ำฝายพญาคำเพื่อส่งน้ำดีไล่น้ำเสียแล้ว เมื่อเวลา 09.00 น. แต่ปัญหายังพบว่า บริเวณหน้าฝายมีเศษวัชพืช ขยะและผักตบชวาเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก ทาง ทต.ชมภู จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่ว่างเว้นจากภารกิจ มาช่วยกันครับ โดยทาง ทต.ชมภู ได้เตรียมรถและเครื่องมือไว้ จะออกเดินทางจากเทศบาล เวลา 13.00 น. เพื่อมาช่วยกันที่ฝายพญาคำครับ…มาช่วยกันนะครับ “เพื่อชมภูน่าอยู่”

นายกธวัช โทร. 0864200272

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *