• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

โครงการนำร่องบ้านประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปี 2560

นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในโครงการนำร่องบ้านประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปี 2560 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *