• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลชมภู

เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายกธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และนำผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลชมภู เข้าชมสวนพันธุ์ไม้นานาชนิด พร้อมทั้งรับฟังบรรยาย โดย เจ้าหน้าที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ และก่อนเดินทางกลับได้นำคณะศึกษาดูงานฯ แวะกราบขอพรหลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธาตุดอยคำ สร้างความอิ่มอก อิ่มใจ สนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศนอกห้องเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *