• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

Month: February 2019

เทศบาลตำบลชมภู ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลชมภู ร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดงานปอยส่างลอง ปอยบวชผสานสองวัฒนธรรม ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมทองกวาว เทศบาลตำบลชมภู    
กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู เปิดให้บริการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านระบบ QR Code ทุกธนาคาร ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไป  
  นายกธวัช ชัยแก้ว ประธานการจัดกิจกรรมงานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล “พญาชมภูมินิมาราธอน 2019” มอบเงินรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ให้แก่องค์กรในชุมชน โดยมีนายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภี ร่วมเป็นประธานรับมอบ เพื่อนำเงินที่ได้สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ รวมถึงกิจการเด็กและเยาวชน...