• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

Day: May 1, 2019

เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายกธวัช ชัยแก้ว, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และงานป้องกันฯ ทต.ชมภู ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน มอบกระเบื้องหลังคา ลอนคู่ และสังกะสี เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุ ณ หมู่ที่...
สมาคมสภาผู้สูงอายุ​แห่งประเทศไทย​ ในพระราชูปถัมภ์​สมเด็จ​พระศรีนครินทราบรมราชชนนี​ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเหรียญที่ระลึก​ให้แก่​ นางสา แสงบุญ​ (บ้านท่าต้นกวาว)​ เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุยืนเกิน​ 100​ ปี​ พร้อมทั้งรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่เมืองตามประเพณีล้านนา ในการนี้เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายชัยวัฒน์​ จารุสวัสดิ์​ รองนายกเทศมนตรี,...