• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

เทศบาลตำบลชมภู ร่วมรักษาป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561

นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลชมภู ร่วมรักษาป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561 โดยจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ แข่งขันก่อเจดีย์ทราย แข่งขันลาบ อาหารพื้นเมือง ส้มตำลีลา มวยทะเล และแข่งขันพายเรือ ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลชมภู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *