• display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

ทต.ชมภู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี

นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี ซึ่งนำโดย นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกฯ พร้อมคณะจำนวนกว่า 200 คน เข้าศึกษาดูงานในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่ พร้อมกันนี้ได้พาคณะเข้ากราบขอพรจากครูบาน้อย เตชะปัญโญ ณ วัดศรีดอนมูล 


นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี ซึ่งนำโดยนายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกฯ พร้อมคณะจำนวนกว่า 200 คน เข้าศึกษาดูงานในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่ พร้อมกันนี้ได้พาคณะเข้ากราบขอพรจากครูบาน้อย เตชะปัญโญ ณ วัดศรีดอนมูล 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *