• Print

  • display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

Author: Chompoo

เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เข้าร่วมโครงการ "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" ณ ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยอำเภอสารภี...
นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารท้องถิ่นในอำเภอสารภี ที่มาร่วมเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลชมภู พร้อมกับประชุมและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมทองกวาว เทศบาลตำบลชมภู
นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในโครงการนำร่องบ้านประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปี 2560 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว