• Print

  • display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

Author: Chompoo

เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ให้ความอนุเคราะห์ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสารภี ใช้สถานที่เพื่อให้บริการรับลงทะเบียนให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชมภู  
นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ร่วมเดินขบวนแห่รถบุปผชาติของอำเภอสารภี ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561  
นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชมภู ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรผู้สูงอายุในรุ่นต่อไป ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานเทศบาลตำบลชมภู
นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลชมภู ให้การต้อนรับนายปิติพล มาระวิชัย ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลไชยสถาน เนื่องในโอกาสโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลชมภู ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานเทศบาลตำบลชมภู