• Print

  • display17-01

  • display16-01

  • display9-01

  • display10-01

  • display11-01
  • display8-01
  • display5-01
  • display4-01

Category: activity

นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารท้องถิ่นในอำเภอสารภี ที่มาร่วมเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลชมภู พร้อมกับประชุมและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมทองกวาว เทศบาลตำบลชมภู
นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในโครงการนำร่องบ้านประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปี 2560 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว
เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ร่วมกับภาคประชาชน และบริษัท ดูโฮม จำกัด เข้าทำการตรวจงานและส่งมอบบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ตามโครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ยากจน...
เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชมภู เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำเดือน ของคณะสงฆ์อำเภอสารภี ณ วัดพญาชมภู ต.ชมภู...
เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู จัดโครงการงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 "12 สิงหา มหาราชินี" ประจำปี 2560...