แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
13
เดือนนี้
353
เดือนที่แล้ว
0
ปีนี้
353
ปีที่แล้ว
50,079
ทั้งหมด
112,285
ไอพี ของคุณ
35.172.195.82


กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ปี พ.ศ.2563
ภาพกิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองไร่ขิง
ภาพกิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าเกษม
โครงการเมืองแห่งความปลอดภัย
ดร.ธวัช ชัยแก้ว ตรวจรับมอบรถดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร จัดซื้อจัดหาด้วยเงินภาษีของประชาชน
ภาพกิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลปราสาททอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชมภู 
-:- ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา 
-:- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.จำนวน 2 ช่อง ม.2 บ้านพญาชมภู‏ ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
-:- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรั้ว เสาธง ระบบไฟฟ้าภายในบริเวณโรงเรียนบุปผาราม 
-:- โครงการก่อสร้างสระน้ำรูปวงรี 
-:- โครงการก่อสร้างเสาธง 
-:- โครงการขุดลอกวัชพืชลำเหมืองแม่ร้อง แม่คาว ร้องปู่เอิบ ร่องเย็น วังมัจฉา 
-:- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 สายทาง 
-:- ทต.ชมภู ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านแม่สะลาบ 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ร้อง หมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนม 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าป่าช้า-ศพด. หมู่ที่ 4  
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองป่าแสะ 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สุสานบ้านท่าต้นกวาว  
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนมูล 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายถนนสายสันต้นหัก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขี้เสือ 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกวัชพืชลำเหมือง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกวัชพืชลำเหมือง จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงแก้วสายต้นหาด ม.8 
-:- ราคากลาง โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชมภู 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย 3 หมู่ที่ 3 บ้านสุพรรณ ต.ชมภู 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องศูนย์ อปพร. และก่อสร้างราวกันตก ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านแม่สะลาบ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก ม.4 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ 
-:- ราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 และโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบ 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในศูนย์สาธิตการเกษตรเทศบาลตำบลชมภู หมู่ 9 และโครงการปรับ 
-:- ราคากลางก่อสร้างเรียบแม่น้ำกวงหมู่-9 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ทต.ชมภู สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
-:- ทต.ชมภู สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
-:- ทต.ชมภู สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้าง ม.1 และ ม.3 ต.ชมภู 
-:- ทต.ชมภู สรุปผลจัดจ้างก่อสร้างอาคารวังมัจฉา 
-:- ทต.ชมภู สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
-:- ทต.ชมภู สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(1) 
-:- ทต.ชมภู สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(2) 
-:- ทต.ชมภู สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
-:- ทต.ชมภู สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 5 หมู่ที่ 2 บ้านพญาชมภู 


วังมัจฉาพญาชมภู
วัดศรีดอนมูล
วัดทุ่งขี้เสือ
ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 4 บ้านท่าต้นกวาว
ผลิตภัณฑ์ ไพรชมภู ยาดมสมุนไพรธรรมชาติพื้นบ้าน จากกลุ่มผู้สูงอายุตำบลชมภู
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ชมภู จิ้นส้มจมปู


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ