แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,484
เดือนที่แล้ว
1,931
ปีนี้
15,737
ปีที่แล้ว
50,079
ทั้งหมด
127,669
ไอพี ของคุณ
3.237.94.109


-:- ประชาสัมพันธ์สระว่ายน้ำ เทศบาลตำบลชมภู 
-:- ผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ทต.ตำบลชมภู คว้ารางวัลที่ 3 จากการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ทต.ชมภู ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 
-:- สรุปผลการประชุมมอบนโยบายของรัฐบาลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
-:- ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ยังไม่มาลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย2564 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง 
-:- ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563  
ทต.ชมภู คว้ารางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบฯ 2563
ทต.ชมภู จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน
ทต.ชมภู จัดโครงการโรงเรียนปลอดภัย ประจำการศึกษา 2563
ทต.ชมภู ออกให้บริการพ่นเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) และชนิดหมอกควัน (Fog) ควบคุมและป้องกันการระบาดของยุง
กิจกรรมธาราบำบัด @สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลชมภู
กิจกรรม "พัฒนาสุขภาพจิต หัวใจสดใส ร่างกายแข็งแรง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2564 
-:- ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกร้านขายของเก่าถึงสามแยกวังมัจฉาพญาชม 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย 6 หมู่ 7 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างโคมไฟแบบLED 
-:- ประกาศสรุปผลการประมาณราคาการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1 
-:- ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาอาคารสระว่ายน้ำมาตรฐาน  
-:- โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขันตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมา 
-:- ทต.ชมภู ประกาศจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชมภู 
-:- ทประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสและรายละเอียดแนบท้าย 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกร้านขายของเก่าถึงวังม 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดม 
-:- สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารสระว่ายน้ำ หมู่ ๖ 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารสระว่ายน้ำมาตรฐาน หมู่ 6 
-:- สรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างขยายถนนสายหลังวัดบุปผาราม หมู่ ๖ 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคาร ศพส. หมู่ ๖ บ้านบุปผาราม 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชมภู 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM) ชนิดมือถือ ขนาด 5  
-:- ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงแก้วสายต้นหาด ม.8 
-:- ราคากลาง โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชมภู 
-:- สรุปผลการประมาณราคารางระบายน้ำ หมู่ 2 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลชมภู 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนสายหลังวัดบุปผาราม หมู่ 6  
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคาร ศพส. 


วังมัจฉาพญาชมภู
วัดศรีดอนมูล
วัดทุ่งขี้เสือ
ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 4 บ้านท่าต้นกวาว
ผลิตภัณฑ์ ไพรชมภู ยาดมสมุนไพรธรรมชาติพื้นบ้าน จากกลุ่มผู้สูงอายุตำบลชมภู
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ชมภู จิ้นส้มจมปู


ร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ