แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
24
เดือนนี้
1,174
เดือนที่แล้ว
583
ปีนี้
1,757
ปีที่แล้ว
50,079
ทั้งหมด
113,689
ไอพี ของคุณ
3.233.221.149


-:- ประชาสัมพันธ์โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่เตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรให้เพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย 
-:- รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารเทศบาลตำบลชมภู 
-:- การยื่นแบบชำระเงินค่าภาษีป้าย ประจำปี 2563 
-:- กองคลัง ทต.ชมภู เปิดให้บริการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านระบบ QR CODE ทุกธนาคาร 
-:- คำแนะนำการชำระภาษี 
-:- ทต.ชมภู ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
-:- ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล “พญาชมภู มินิมาราธอน 2019” 
-:- ทต.ชมภู ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลชมภู ได้ทำการพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ
ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม
ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย จังหวัดพิจิตร
ภาพกิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก จังหวัดมหาสารคาม
ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ่อแก้ว จังหวัดตรัง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชมภู 
-:- ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนสายหลังวัดบุปผาราม หมู่ 6  
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคาร ศพส. 
-:- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.จำนวน 2 ช่อง ม.2 บ้านพญาชมภู‏ ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
-:- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรั้ว เสาธง ระบบไฟฟ้าภายในบริเวณโรงเรียนบุปผาราม 
-:- โครงการก่อสร้างสระน้ำรูปวงรี 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านแม่สะลาบ 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ร้อง หมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนม 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าป่าช้า-ศพด. หมู่ที่ 4  
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองป่าแสะ 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สุสานบ้านท่าต้นกวาว  
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนมูล 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายถนนสายสันต้นหัก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขี้เสือ 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกวัชพืชลำเหมือง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกวัชพืชลำเหมือง จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงแก้วสายต้นหาด ม.8 
-:- ราคากลาง โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชมภู 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย 3 หมู่ที่ 3 บ้านสุพรรณ ต.ชมภู 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องศูนย์ อปพร. และก่อสร้างราวกันตก ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านแม่สะลาบ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก ม.4 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ 
-:- ราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 และโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบ 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในศูนย์สาธิตการเกษตรเทศบาลตำบลชมภู หมู่ 9 และโครงการปรับ 
-:- ราคากลางก่อสร้างเรียบแม่น้ำกวงหมู่-9 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- ทต.ชมภู สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
-:- ทต.ชมภู สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
-:- ทต.ชมภู สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้าง ม.1 และ ม.3 ต.ชมภู 
-:- ทต.ชมภู สรุปผลจัดจ้างก่อสร้างอาคารวังมัจฉา 
-:- ทต.ชมภู สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
-:- ทต.ชมภู สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(1) 
-:- ทต.ชมภู สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(2) 
-:- ทต.ชมภู สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
-:- ทต.ชมภู สรุปผลการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 5 หมู่ที่ 2 บ้านพญาชมภู 


วังมัจฉาพญาชมภู
วัดศรีดอนมูล
วัดทุ่งขี้เสือ
ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 4 บ้านท่าต้นกวาว
ผลิตภัณฑ์ ไพรชมภู ยาดมสมุนไพรธรรมชาติพื้นบ้าน จากกลุ่มผู้สูงอายุตำบลชมภู
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ชมภู จิ้นส้มจมปู


ร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ