แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

กกต เชียงใหม่ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
777
เดือนที่แล้ว
2,255
ปีนี้
10,370
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
144,081
ไอพี ของคุณ
3.237.48.165

เลือกตั้ง


-:- ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก)  
-:- เชิญชวนประกวด "บ้าน สู้ ฝุ่น" 
-:- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก) 
-:- รับชมคลิปนำเสนอความเป็นมาของ "วันท้องถิ่นไทย" 
-:- ประกาศ เรื่อง เลื่อนวันที่สอบ (ผู้ดูแลเด็ก) 
-:-  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.1) 
-:- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
ทต.ชมภู เข้าร่วมการประเมินการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู ครั้งแรก ประจำปี 2564
ทต.ชมภู จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายองค์ความรู้ฝายพญาคำ
ทต.ชมภู ขอขอบคุณ ร้านเชียงใหม่แพ็คเก็จ ดีไซน์ ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบหน้ากากป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 (Face Shield)
ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดประชุมคณะกรรมการ ฯ


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
-:- แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชมภู 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้างถนนสามแยกร้านขายของเก่าถึงวังมัจฉา 
-:- ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกร้านขายของเก่าถึงสามแยกวังมัจฉาพญาชม 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย 6 หมู่ 7 
-:- ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างโคมไฟแบบLED 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) 
-:- สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.วังมัจฉาพญาชมภู หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสและรายละเอียดแนบท้าย 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสามแยกร้านขายของเก่าถึงวังม 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดม 
-:- สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารสระว่ายน้ำ หมู่ ๖ 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพัดลมไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหลังคาอาคารสระว่ายน้ำมาตรฐาน หมู่ 6 
-:- สรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังภายในหมู่บ้านถึงวังมัจฉา 
-:- ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 4 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน 5 โครงการ 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชมภู 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM) ชนิดมือถือ ขนาด 5  
-:- ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงแก้วสายต้นหาด ม.8 
-:- ราคากลาง โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชมภู 
-:- สรุปผลการประมาณราคารางระบายน้ำ หมู่ 2 
วังมัจฉาพญาชมภู
วัดศรีดอนมูล
วัดทุ่งขี้เสือ
ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 4 บ้านท่าต้นกวาว
ผลิตภัณฑ์ ไพรชมภู ยาดมสมุนไพรธรรมชาติพื้นบ้าน จากกลุ่มผู้สูงอายุตำบลชมภู
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ชมภู จิ้นส้มจมปู


ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ