แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
383
เดือนที่แล้ว
1,351
ปีนี้
11,001
ปีที่แล้ว
50,079
ทั้งหมด
122,933
ไอพี ของคุณ
3.85.214.125


-:- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
-:- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
-:- หนังสือขอรังวัดที่ดินเพื่อเปลี่ยนการใช้ประโยชน์บางส่วน 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลชมภู 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลชมภู 
-:- โครงการจัดจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563 
-:- 13 เมษายน 63 ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองและบันทึกข้อมูลผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ 
-:- โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 
-:- ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศรายชื่อนักเรียนและนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 
ยินดีต้อนรับ นางเอมอร เขียวชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลชมภู
ยินดีต้อนรับ นางอัมพวัน บุญเกิด หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลชมภู
ยินดีต้อนรับ นางณิชาภา สันป่าแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน ในการที่จะมีการสร้างร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในเขตเทศบาลตำบลชมภู
โครงการชมภูเมืองแห่งความปลอดภัย
ตู้ปันสุขเทศบาลตำบลชมภู
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านแม่สะลาบ 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่ร้อง หมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนม 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าป่าช้า-ศพด. หมู่ที่ 4  
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองป่าแสะ 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สุสานบ้านท่าต้นกวาว  
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนมูล 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายถนนสายสันต้นหัก หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขี้เสือ 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกวัชพืชลำเหมือง จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ทต.ชมภู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกวัชพืชลำเหมือง จำนวน 5 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงแก้วสายต้นหาด ม.8 
-:- ราคากลาง โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชมภู 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอย 3 หมู่ที่ 3 บ้านสุพรรณ ต.ชมภู 
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องศูนย์ อปพร. และก่อสร้างราวกันตก ซอย 2 หมู่ที่ 7 บ้านแม่สะลาบ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างราวกันตก ม.4 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ 
-:- ราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 และโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบ 
-:- ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในศูนย์สาธิตการเกษตรเทศบาลตำบลชมภู หมู่ 9 และโครงการปรับ 
-:- ราคากลางก่อสร้างเรียบแม่น้ำกวงหมู่-9 


วังมัจฉาพญาชมภู
วัดศรีดอนมูล
วัดทุ่งขี้เสือ
ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง หมู่ที่ 4 บ้านท่าต้นกวาว
ผลิตภัณฑ์ ไพรชมภู ยาดมสมุนไพรธรรมชาติพื้นบ้าน จากกลุ่มผู้สูงอายุตำบลชมภู
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้สูงอายุ ต.ชมภู จิ้นส้มจมปู


ร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ