แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
3,652
เดือนที่แล้ว
2,939
ปีนี้
3,652
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
235,301
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25

 ชื่อเอกสาร : ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง   [ 04 พฤศจิกายน 2564 ]
รายละเอียดเอกสาร

เทศบาลตำบลขัวมุง มีความประสงค์คัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป้นพนักงานจ้างตามกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบีนจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามรายละเอียดที่แนบ

  

ย้อนกลับ