แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
3,652
เดือนที่แล้ว
2,939
ปีนี้
3,652
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
235,301
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25
นายโกเมท ธนรัตน์พิศาล
ปลัดเทศบาลตำบลชมภู

นางดรุณี แก้วโพธา
รองปลัดเทศบาลตำบลชมภู

นายสมานชน เจมิวัง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางจันทนา กันทาใจ
ผู้อำนวยการคลัง

นายสมานชน เจมิวัง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกฤษฎา รัตนประภากานต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวจุฑารัตน์ ภูริวัฒนากร
ผู้อำนวยการกองศึกษา