แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
406
เดือนนี้
4,171
เดือนที่แล้ว
12,733
ปีนี้
81,486
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
313,135
ไอพี ของคุณ
35.175.191.103

ลำดับรายการวันที่
1ใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง / รถรับรอง18 ก.พ. 2565
2แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคล (แบบ คส.2)23 พ.ย. 2564
3แบบคำร้องทั่วไป14 ก.ย. 2564
4ใบกำกับการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เทศบาลตำบลชมภู24 ส.ค. 2564
5รายชื่อส่วนราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไทย-อังกฤษ5 ก.ค. 2564
6แบบรายงานความจำเป็นขออนุญาตลงลายมือชื่อปฏิบัติงานล่าช้า24 พ.ค. 2564
7หนังสือค้ำประกันสัญญา2 ต.ค. 2563
8ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)24 ก.ย. 2563
9ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (พนักงานจ้าง)24 ก.ย. 2563
10แบบประเมินพนักงานจ้าง23 ก.ย. 2563
11ใบลา16 ก.ย. 2563
12แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง16 ก.ย. 2563
13แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในการขอเข้ารับการอบรม1 ก.ย. 2563
14แบบประเมินสำหรับตำแหน่งบริหารและอำนวยการ18 ส.ค. 2563
15คำขอมีบัตรประจำตัว18 ส.ค. 2563
16แบบประเมินสำหรับตำแหน่งวิชาการและทั่วไป18 ส.ค. 2563
17แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร28 เม.ย. 2563
18แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ด้วยตนเอง)28 เม.ย. 2563
19แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม12 ก.พ. 2563

1