แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
66
เมื่อวานนี้
406
เดือนนี้
4,171
เดือนที่แล้ว
12,733
ปีนี้
81,486
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
313,135
ไอพี ของคุณ
35.175.191.103

ลำดับรายการวันที่
1โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชมภู ผู้ปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.256622 มี.ค. 2566
2ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล1 มี.ค. 2566
3แนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชมภู ประจำปี พ.ศ.25669 ม.ค. 2566
4ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น12 พ.ค. 2565
5รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 25645 เม.ย. 2565
6ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25654 ก.พ. 2565
7ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น7 ม.ค. 2565
8ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.25584 ม.ค. 2565
9ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 25654 ม.ค. 2565
10นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25654 ม.ค. 2565
11ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบัยที่ 3)13 พ.ค. 2564
12แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 13 พ.ค. 2564
13เส้นทางความก้าวหน้าในระบบแท่ง6 เม.ย. 2564
14นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25649 มี.ค. 2564
15การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร พ.ศ. 256419 ก.พ. 2564
16ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่9 ก.พ. 2564
17แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 256418 ม.ค. 2564
18รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 256315 ต.ค. 2563
19ประกาศ นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 645 ต.ค. 2563
20ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึก 25645 ต.ค. 2563

1 2   >>  >|