แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
3,652
เดือนที่แล้ว
2,939
ปีนี้
3,652
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
235,301
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25

ลำดับรายการวันที่
1ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น12 พ.ค. 2565
2รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 25645 เม.ย. 2565
3ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25654 ก.พ. 2565
4ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น7 ม.ค. 2565
5ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.25584 ม.ค. 2565
6ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 25654 ม.ค. 2565
7นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25654 ม.ค. 2565
8ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบัยที่ 3)13 พ.ค. 2564
9แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 13 พ.ค. 2564
10เส้นทางความก้าวหน้าในระบบแท่ง6 เม.ย. 2564
11นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25649 มี.ค. 2564
12การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร พ.ศ. 256419 ก.พ. 2564
13ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่9 ก.พ. 2564
14แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 256418 ม.ค. 2564
15รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 256315 ต.ค. 2563
16ประกาศ นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 645 ต.ค. 2563
17ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึก 25645 ต.ค. 2563
18แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 - 25661 ต.ค. 2563
19แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 - 25631 ต.ค. 2560

1