แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,218
เดือนที่แล้ว
5,845
ปีนี้
29,656
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
261,305
ไอพี ของคุณ
3.238.111.130

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลชมภู ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลชมภู4 ม.ค. 2566
2รายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 11 ก.พ. 2565
3รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลชมภู 19 พ.ย. 2564
4รายงานแบบสรุปโครงการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลชมภู 25641 มิ.ย. 2564
5รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลชมภู  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256411 พ.ย. 2563
6รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2563
7รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25634 มิ.ย. 2563
8รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 256220 ม.ค. 2563
9รายงานผลสรุปทัศนคติการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายในเทศบาลตําบลชมภู11 ม.ค. 2563
10รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นตามโครงการนำร่องแนวคิดใหม่สู่การเป็นเมืองสีเขียว10 ม.ค. 2563
11รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256231 ต.ค. 2562
12รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 256131 ต.ค. 2561
13รายงานผลโครงการสนับสนุนการฟังเทศน์ในฤดูกาลเข้าพรรษา ประจำปี 256031 ต.ค. 2560

1