แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook



แบบสำรวจความคิดเห็น





ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
3,652
เดือนที่แล้ว
2,939
ปีนี้
3,652
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
235,301
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25

ลำดับรายการวันที่
1ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256520 พ.ค. 2565
2ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25644 มี.ค. 2565
3กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256614 ก.พ. 2565
4รายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ต่อสภาเทศบาลฯ11 ก.พ. 2565
5ขอเชิญร่วมสังเกตุการณ์และรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256510 ก.พ. 2565
6การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256524 ม.ค. 2565
7เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256515 ก.ย. 2564
8ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256515 ก.ย. 2564
9ขออนุมัติลงนามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256515 ก.ย. 2564
10ประชุมพิจารณาแปรญัตติ ครั้งที่ 219 ส.ค. 2564
11รายงานแบบสรุปโครงการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลชมภู 25641 มิ.ย. 2564
12แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลชมภู13 พ.ค. 2564
13การกำหนดสมัยประชุมสถาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ7 พ.ค. 2564
14แจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25647 พ.ค. 2564
15แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลชมภู7 พ.ค. 2564
16แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู7 พ.ค. 2564
17กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25657 พ.ค. 2564
18เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25647 พ.ค. 2564
19นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25647 พ.ค. 2564
20ทต.ชมภู ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประ27 พ.ค. 2563

1 2   >>  >|