แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,218
เดือนที่แล้ว
5,845
ปีนี้
29,656
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
261,305
ไอพี ของคุณ
3.238.111.130

ลำดับรายการวันที่
1การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 12 พ.ค. 2566
2ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25663 พ.ค. 2566
3ประกาศสภาเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลชมภู ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 256623 ก.พ. 2566
4ประกาศสภาเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256722 ก.พ. 2566
5ประกาศสภาเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256522 ก.พ. 2566
6ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256520 พ.ค. 2565
7ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25644 มี.ค. 2565
8กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256614 ก.พ. 2565
9รายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ต่อสภาเทศบาลฯ11 ก.พ. 2565
10ขอเชิญร่วมสังเกตุการณ์และรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256510 ก.พ. 2565
11การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256524 ม.ค. 2565
12เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256515 ก.ย. 2564
13ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256515 ก.ย. 2564
14ขออนุมัติลงนามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256515 ก.ย. 2564
15ประชุมพิจารณาแปรญัตติ ครั้งที่ 219 ส.ค. 2564
16รายงานแบบสรุปโครงการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลชมภู 25641 มิ.ย. 2564
17แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลชมภู13 พ.ค. 2564
18การกำหนดสมัยประชุมสถาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ7 พ.ค. 2564
19แจ้งให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25647 พ.ค. 2564
20แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลชมภู7 พ.ค. 2564

1 2   >>  >|