แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
406
เดือนนี้
4,171
เดือนที่แล้ว
12,733
ปีนี้
81,486
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
313,135
ไอพี ของคุณ
35.175.191.103

ลำดับรายการวันที่
1ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25667 ธ.ค. 2566
2ประกาศสภาเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256610 พ.ย. 2566
3ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256614 ก.ย. 2566
4ประกาศสภาเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256613 ก.ย. 2566
5ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256625 ส.ค. 2566
6ประกาศสภาเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25667 ส.ค. 2566
7ประกาศสภาเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 12 พ.ค. 2566
8ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.25663 พ.ค. 2566
9ประกาศสภาเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลชมภู ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 256623 ก.พ. 2566
10ประกาศสภาเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256722 ก.พ. 2566
11ประกาศสภาเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256522 ก.พ. 2566
12ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256520 พ.ค. 2565
13ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25644 มี.ค. 2565
14กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256614 ก.พ. 2565
15รายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ต่อสภาเทศบาลฯ11 ก.พ. 2565
16ขอเชิญร่วมสังเกตุการณ์และรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256510 ก.พ. 2565
17การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256524 ม.ค. 2565
18เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256515 ก.ย. 2564
19ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256515 ก.ย. 2564
20ขออนุมัติลงนามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256515 ก.ย. 2564

1 2   >>  >|