แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
3,652
เดือนที่แล้ว
2,939
ปีนี้
3,652
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
235,301
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25

ลำดับรายการวันที่
1รายงานประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ การรับชำระภาษี ของเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256416 พ.ย. 2564
2รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256411 พ.ย. 2564
3การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256415 ต.ค. 2564
4รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล30 ต.ค. 2563
5การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการตามมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25635 ต.ค. 2563
6ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 256230 ก.ย. 2562
7รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ พ.ศ.256130 ก.ย. 2561

1