แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
3,652
เดือนที่แล้ว
2,939
ปีนี้
3,652
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
235,301
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25

ลำดับรายการวันที่
1รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เม.ย. 65 - มิ.ย. 65)18 ก.ค. 2565
2รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน 25651 ก.ค. 2565
3รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 25651 มิ.ย. 2565
4รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 25652 พ.ค. 2565
5รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)11 เม.ย. 2565
6รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 25656 เม.ย. 2565
7รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน5 เม.ย. 2565
8รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 25654 เม.ย. 2565
9รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256528 ก.พ. 2565
10รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 256531 ม.ค. 2565
11รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 64 - ธันวาคม 64)11 ม.ค. 2565
12รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 256431 ธ.ค. 2564
13ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256420 ธ.ค. 2564
14รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 256430 พ.ย. 2564
15รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 256415 ต.ค. 2564
16รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 63 - มีนาคม 64 ประจำปีงบประมาณ 256430 มี.ค. 2564
17รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลชมภู 11 มี.ค. 2564
18รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256428 ก.พ. 2564
19รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม 256431 ม.ค. 2564
20รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256418 ม.ค. 2564

1 2 3   >>  >|