แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
406
เดือนนี้
4,171
เดือนที่แล้ว
12,733
ปีนี้
81,486
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
313,135
ไอพี ของคุณ
35.175.191.103

ลำดับรายการวันที่
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ 26 ก.ย. 2565
2ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติม (ครั้งที่๖)25 เม.ย. 2565
3ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25657 ม.ค. 2565
4รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256530 ธ.ค. 2564
5ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลชมภู8 ธ.ค. 2564
6แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลชมภู พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 257018 ต.ค. 2564
7การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลชมภู14 ต.ค. 2564
8ขออนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลชมภู14 ต.ค. 2564
9ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) ของเทศบาลตำบลชมภู4 มิ.ย. 2564
10แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 318 ส.ค. 2563
11แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 229 พ.ค. 2563
12แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13 ก.พ. 2563
13แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)7 มิ.ย. 2562

1