แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,218
เดือนที่แล้ว
5,845
ปีนี้
29,656
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
261,305
ไอพี ของคุณ
3.238.111.130

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชมภู4 ม.ค. 2565
2คู่มือในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ30 มิ.ย. 2564
3คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล14 พ.ค. 2564
4คู่มือปฏิบัติงานนิติการ2 เม.ย. 2564
5คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ9 มี.ค. 2564
6มาตรการแนวทางการให้เทศบาลตำบลชมภูเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน1 ก.พ. 2564
7คู่มือการเลื่อนเงินเดือน9 มิ.ย. 2563
8คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ9 มิ.ย. 2563
9คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ9 มิ.ย. 2563
10คู่มือแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน9 มิ.ย. 2563
11คู่มือแผนพัฒนา9 มิ.ย. 2563
12คู่มือละเมิด9 มิ.ย. 2563
13คู่มือการตรวจสอบการคลัง-การเงิน9 มิ.ย. 2563
14คู่มือการประเมิน ITA 25639 มิ.ย. 2563
15คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น9 มิ.ย. 2563
16แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ11 ม.ค. 2563
17การปรับปรุงขั้นตอนและการลดระยะเวลาปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 256111 ม.ค. 2561

1