แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
3,652
เดือนที่แล้ว
2,939
ปีนี้
3,652
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
235,301
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการเข้าประชุม - ชี้แจงและติดตามการประเมิน ITA พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom 2 พ.ค. 2565
2รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 25645 เม.ย. 2565
3รายงานการฝึกอบรม - ระเบียบสำนักนายกเทศมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256418 มี.ค. 2565
4รายงานการฝึกอบรม - การจัดทำรายงานการเงินประจำปี (e-LAAS)2 ก.พ. 2565
5รายงานการฝึกอบรม - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)11 ม.ค. 2565
6รายงานการเข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการดำเนินการกรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 25 พ.ย. 2564
7สรุปผลการประชุม/อบรม ของบุคลากรเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25645 พ.ย. 2564
8รายงานการฝึกอบรม - งานบุคคล วินัย และละเมิด ของ อปท.2 ก.ย. 2564
9รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 25626 ส.ค. 2562

1