แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
204
เดือนนี้
5,555
เดือนที่แล้ว
6,860
ปีนี้
52,795
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
284,444
ไอพี ของคุณ
44.192.254.173

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256530 ก.ย. 2565
2รายงานการเข้าประชุม - ชี้แจงและติดตามการประเมิน ITA พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom 2 พ.ค. 2565
3รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 25645 เม.ย. 2565
4รายงานการฝึกอบรม - ระเบียบสำนักนายกเทศมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256418 มี.ค. 2565
5รายงานการฝึกอบรม - การจัดทำรายงานการเงินประจำปี (e-LAAS)2 ก.พ. 2565
6รายงานการฝึกอบรม - ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)11 ม.ค. 2565
7รายงานการเข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการดำเนินการกรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน 25 พ.ย. 2564
8สรุปผลการประชุม/อบรม ของบุคลากรเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25645 พ.ย. 2564
9รายงานการฝึกอบรม - งานบุคคล วินัย และละเมิด ของ อปท.2 ก.ย. 2564
10รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 25626 ส.ค. 2562

1