แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
3,652
เดือนที่แล้ว
2,939
ปีนี้
3,652
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
235,301
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)29 เม.ย. 2565
2รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256429 เม.ย. 2565
3รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 29 เม.ย. 2565
4แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)1 ต.ค. 2564
5รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลชมภู รอบ 6 เดือน13 พ.ค. 2564
6แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2564 13 พ.ค. 2564
7มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม12 ม.ค. 2564
8โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันการทุจริต ปี 25644 ม.ค. 2564
9รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256330 ธ.ค. 2563
10แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ11 ม.ค. 2563
11แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี11 ม.ค. 2563
12แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ30 ก.ย. 2561
13แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)3 ต.ค. 2560
14มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 1 ม.ค. 2513

1