แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
406
เดือนนี้
4,171
เดือนที่แล้ว
12,733
ปีนี้
81,486
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
313,135
ไอพี ของคุณ
35.175.191.103

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลชมภู พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 3 พ.ย. 2566
2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลชมภู พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน12 มิ.ย. 2566
3แผนป้องกันการทุจริตประจําปี (พ.ศ.2566-2570)10 ม.ค. 2566
4ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลชมภู (พ.ศ.2566-2570)7 ต.ค. 2565
5รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลชมภู พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน7 ต.ค. 2565
6รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)29 เม.ย. 2565
7รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256429 เม.ย. 2565
8รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 29 เม.ย. 2565
9แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)1 ต.ค. 2564
10รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลชมภู รอบ 6 เดือน13 พ.ค. 2564
11แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2564 13 พ.ค. 2564
12มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม12 ม.ค. 2564
13โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันการทุจริต ปี 25644 ม.ค. 2564
14รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256330 ธ.ค. 2563
15แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ11 ม.ค. 2563
16แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี11 ม.ค. 2563
17แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ30 ก.ย. 2561
18แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)3 ต.ค. 2560
19มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 1 ม.ค. 2513

1