แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,218
เดือนที่แล้ว
5,845
ปีนี้
29,656
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
261,305
ไอพี ของคุณ
3.238.111.130

ลำดับรายการวันที่
1แผนป้องกันการทุจริตประจําปี (พ.ศ.2566-2570)10 ม.ค. 2566
2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)29 เม.ย. 2565
3รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256429 เม.ย. 2565
4รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 29 เม.ย. 2565
5แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)1 ต.ค. 2564
6รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลชมภู รอบ 6 เดือน13 พ.ค. 2564
7แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2564 13 พ.ค. 2564
8มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม12 ม.ค. 2564
9โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันการทุจริต ปี 25644 ม.ค. 2564
10รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256330 ธ.ค. 2563
11แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ11 ม.ค. 2563
12แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี11 ม.ค. 2563
13แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ30 ก.ย. 2561
14แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)3 ต.ค. 2560
15มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 1 ม.ค. 2513

1