แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
3,652
เดือนที่แล้ว
2,939
ปีนี้
3,652
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
235,301
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลชมภู8 ธ.ค. 2565
2ประกาศ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลชมภูว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชมภู พ.ศ. 256516 ส.ค. 2565
3ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร1 ส.ค. 2565
4แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา1 มิ.ย. 2565
5ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร1 มิ.ย. 2565
6มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 เม.ย. 2565
7การปฏิบัติหน้าที่และการดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง/รถจักรยานยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัดเทศบาลตำบลชมภู24 มี.ค. 2565
8ผลการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256524 มี.ค. 2565
9รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร4 มี.ค. 2565
10แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป1 มี.ค. 2565
11แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม1 มี.ค. 2565
12แต่งตั้งผู้รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา1 มี.ค. 2565
13ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)15 ก.พ. 2565
14รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256511 ก.พ. 2565
15คำสั่ง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี11 ก.พ. 2565
16คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ITA ประจำปี 256518 ม.ค. 2565
17ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)5 ม.ค. 2565
18การสร้างขวัญกำลังใจ และการให้โทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕4 ม.ค. 2565
19คำสั่ง เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลให้กับรองนายกเทศมนตรี20 ธ.ค. 2564
20ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง3 พ.ย. 2564

1 2 3   >>  >|