แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
406
เดือนนี้
4,171
เดือนที่แล้ว
12,733
ปีนี้
81,486
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
313,135
ไอพี ของคุณ
35.175.191.103

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ประกอบการเลื่อนขั้น21 พ.ย. 2566
2บันทึกขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศและคำสั่งเทศบาลตำบลชมภู3 พ.ย. 2566
3ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์3 พ.ย. 2566
4คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์3 พ.ย. 2566
5ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจำปีงบประมาณ 256716 ต.ค. 2566
6การปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในเวลาพักกลางวันและในวันหยุดราชการ ประจำเดือนกันยายน 256630 ส.ค. 2566
7คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์27 ก.ค. 2566
8ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลชมภู พ.ศ.256627 ก.ค. 2566
9บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 256631 ม.ค. 2566
10ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร21 ธ.ค. 2565
11คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลชมภู8 ธ.ค. 2565
12ประกาศ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลชมภูว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชมภู พ.ศ. 256516 ส.ค. 2565
13ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร1 ส.ค. 2565
14แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา1 มิ.ย. 2565
15ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร1 มิ.ย. 2565
16มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 เม.ย. 2565
17การปฏิบัติหน้าที่และการดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง/รถจักรยานยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัดเทศบาลตำบลชมภู24 มี.ค. 2565
18ผลการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256524 มี.ค. 2565
19รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร4 มี.ค. 2565
20แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป1 มี.ค. 2565

1 2 3 4   >>  >|