แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,218
เดือนที่แล้ว
5,845
ปีนี้
29,656
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
261,305
ไอพี ของคุณ
3.238.111.130

ลำดับรายการวันที่
1บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 256631 ม.ค. 2566
2คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลชมภู8 ธ.ค. 2565
3ประกาศ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลตำบลชมภูว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชมภู พ.ศ. 256516 ส.ค. 2565
4ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร1 ส.ค. 2565
5แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา1 มิ.ย. 2565
6ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร1 มิ.ย. 2565
7มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 เม.ย. 2565
8การปฏิบัติหน้าที่และการดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง/รถจักรยานยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัดเทศบาลตำบลชมภู24 มี.ค. 2565
9ผลการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256524 มี.ค. 2565
10รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร4 มี.ค. 2565
11แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป1 มี.ค. 2565
12แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม1 มี.ค. 2565
13แต่งตั้งผู้รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา1 มี.ค. 2565
14ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)15 ก.พ. 2565
15รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256511 ก.พ. 2565
16คำสั่ง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี11 ก.พ. 2565
17คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ITA ประจำปี 256518 ม.ค. 2565
18ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)5 ม.ค. 2565
19การสร้างขวัญกำลังใจ และการให้โทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕4 ม.ค. 2565
20คำสั่ง เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลให้กับรองนายกเทศมนตรี20 ธ.ค. 2564

1 2 3   >>  >|