แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,218
เดือนที่แล้ว
5,845
ปีนี้
29,656
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
261,305
ไอพี ของคุณ
3.238.111.130

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ประจำปี 25642 เม.ย. 2564
2การจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ กรณีการสร้างร้านสะดวกซื้อภายในพื้นที่ตำบลชมภู21 ธ.ค. 2563
3การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตำบลชมภูและพื้นที่ต้นน้ำ21 ธ.ค. 2563
4การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อม21 ธ.ค. 2563
5ประชุม ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ของ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสาโทรศัพท์ Dtac ม.1 ต.ชมภู21 ธ.ค. 2563

1