แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,218
เดือนที่แล้ว
5,845
ปีนี้
29,656
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
261,305
ไอพี ของคุณ
3.238.111.130

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256618 เม.ย. 2566
2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256511 เม.ย. 2565
3คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 256413 พ.ค. 2564
4รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25647 เม.ย. 2564
5รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน21 ธ.ค. 2563
6รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน21 ธ.ค. 2563

1