แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
204
เดือนนี้
5,555
เดือนที่แล้ว
6,860
ปีนี้
52,795
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
284,444
ไอพี ของคุณ
44.192.254.173

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565 - 256714 ม.ค. 2565
2แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ ทต.ชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 25645 เม.ย. 2564
3คู่มือศูนย์บริการประชาชน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปี 256221 ธ.ค. 2563
4ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์21 ธ.ค. 2563
5คู่มือจัดการข้อร้องเรียน4 ม.ค. 2563
6จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น29 ม.ค. 2562
7แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลชมภู29 ม.ค. 2562

1