แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,218
เดือนที่แล้ว
5,845
ปีนี้
29,656
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
261,305
ไอพี ของคุณ
3.238.111.130

1
รายงานผลการประกาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลชมภูและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

รายงานผลการประกาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลชมภูและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู

03 พฤษภาคม 2564

วิธีแจ้งเหตุความประสงค์ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้
**** ต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ****
ระหว่างวันที่ 21 – 27 มี.ค.64
**** หรือหลังเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน คือ ****
ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย.64
- แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ
3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน
25 มีนาคม 2564

วิธีแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สำนักทะเบียนท้องถิ่น ทต.ชมภู ณ อำเภอสารภี,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
สำนักทะเบียนท้องถิ่นตำบลชมภู (ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี) เปิดห้องทะเบียนฯ ตั้งแต่ วันอาทิตย์ ที่ 21 - 27 มีนาคม 2564 เพื่อให้ประชาชนตำบลชมภู ยื่นรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือก(รอบแรก) เอกสารต้องใช้
1. สำเนาบัตรประชาชน (ตัวผู้ยื่น)
2. หนังสือมอบหมาย หรือ หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถมายื่นด้วยตัวเอง)
3. สามารถยื่นทางไปรษณีย์ส่งแบบลงทะเบียนได้
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยมีระยะเวลาการยื่นเอกสาร ดังนี้
- ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (21 - 27 มีนาคม 2564) และ
- ภายใน 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง (29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564)
โดยยื่นได้ตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทนได้ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล หนังสือถึงสำนักทะเบียนอำเภอ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล หนังสือถึงสำนักทะเบียนท้องถิ่น
25 มีนาคม 2564

วิธีดาวน์โหลดเอกสารเพื่อกรอกข้อมูลแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
สำนักทะเบียนท้องถิ่นตำบลชมภู (ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี) เปิดห้องทะเบียนฯ ตั้งแต่ วันอาทิตย์ ที่ 21 - 27 มีนาคม 2564 เพื่อให้ประชาชนตำบลชมภู ยื่นรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือก(รอบแรก) เอกสารต้องใช้
1. สำเนาบัตรประชาชน (ตัวผู้ยื่น)
2. หนังสือมอบหมาย หรือ หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถมายื่นด้วยตัวเอง)
3. สามารถยื่นทางไปรษณีย์ส่งแบบลงทะเบียนได้
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยมีระยะเวลาการยื่นเอกสาร ดังนี้
- ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (21 - 27 มีนาคม 2564) และ
- ภายใน 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง (29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564)
โดยยื่นได้ตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทนได้ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล หนังสือถึงสำนักทะเบียนอำเภอ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล หนังสือถึงสำนักทะเบียนท้องถิ่น
25 มีนาคม 2564

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล สามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งออนไลน์,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล สามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งออนไลน์ ได้ที่ช่องทางนี้

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

24 มีนาคม 2564

ใครเป็นใคร ในหน่วยเลือกตั้ง กำหนดที่มาและบทบาทของ กกต. ประจำหน่วยเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ใครเป็นใคร ในหน่วยเลือกตั้ง กำหนดที่มาและบทบาทของ กกต. ประจำหน่วยเลือกตั้ง

21 มีนาคม 2564

การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทาง ดังนี้
**** ต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ****
ระหว่างวันที่ 21 – 27 มี.ค.64
**** หรือหลังเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน คือ ****
ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย.64
- แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ “การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ
3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ การพิจารณาการแจ้งเหตุและการอุทธรณ์กรณีเหตุที่แจ้งมิใช่เหตุอันสมควร ให้เป็นไปตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
19 มีนาคม 2564

การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธเลือกตั้งฯ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
สำนักทะเบียนท้องถิ่นตำบลชมภู (ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี) เปิดห้องทะเบียนฯ ตั้งแต่ วันอาทิตย์ ที่ 21 - 27 มีนาคม 2564 เพื่อให้ประชาชนตำบลชมภู ยื่นรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือก(รอบแรก) เอกสารต้องใช้
1. สำเนาบัตรประชาชน (ตัวผู้ยื่น)
2. หนังสือมอบหมาย หรือ หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถมายื่นด้วยตัวเอง)
3. สามารถยื่นทางไปรษณีย์ส่งแบบลงทะเบียนได้
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยมีระยะเวลาการยื่นเอกสาร ดังนี้
- ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (21 - 27 มีนาคม 2564) และ
- ภายใน 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง (29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564)
โดยยื่นได้ตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทนได้ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล หนังสือถึงสำนักทะเบียนอำเภอ
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล หนังสือถึงสำนักทะเบียนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
18 มีนาคม 2564

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
.
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน คือ
.
บัตรเลือกตั้งสีม่วง
สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” ทำเครื่องหมายกากบาท
ในช่องทำเครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียว
.
บัตรเลือกตั้งสีชมพู
สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาล” ทำเครื่องหมายกากบาท
เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละไม่เกิน 6 คน
.
กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย "ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด"
09 มีนาคม 2564

กกต. เปิดตัว Application Civic Education เพิ่มช่องทางถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 23/2564 วันที่ 5 มีนาคม 2564
กกต. เปิดตัว Application Civic Education เพิ่มช่องทางถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย
06 มีนาคม 2564

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลชมภู

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง

05 มีนาคม 2564

พบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง แจ้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

พบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง แจ้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

05 มีนาคม 2564

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานคัดกรองประจำที่เลือกตั้ง,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชมภู

ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานคัดกรองประจำที่เลือกตั้ง

04 มีนาคม 2564

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาล ได้ช่องทางนี้,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ช่องทางนี้

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

01 มีนาคม 2564

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จะจัดเวทีปราศรัย โปรดปฏิบัติตามมาตรการนี้,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จะจัดเวทีปราศรัย โปรดปฏิบัติตามมาตรการนี้

 

25 กุมภาพันธ์ 2564

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (34 รายการ)