แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,218
เดือนที่แล้ว
5,845
ปีนี้
29,656
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
261,305
ไอพี ของคุณ
3.238.111.130
นายสุรชัย สุจาศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลชมภู
หมายเลขติดต่อ 087-992-8159 / 095-7566482


นายบุญเกื้อ ไชยวงศ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลชมภู
หมายเลขติดต่อ 081-951-6315


นางพราวพร วงค์กัณทรักษ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลชมภู
หมายเลขติดต่อ 081-993-6396


นายเกษม กันทะตุ่น
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 1
หมายเลขติดต่อ
091-006-7451


นายพณพจน์ กันทวี
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 1
หมายเลขติดต่อ
089-854-7823


นายบัญญัติ สุภาศรี
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 1
หมายเลขติดต่อ
095-796-8459


นายทนันท์ อินต๊ะมา
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 1
หมายเลขติดต่อ
085-527-2397


นายปริญญา ขำสว่าง
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 1
หมายเลขติดต่อ
093-304-6555


นายประสงค์ บุญฟู
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 2
หมายเลขติดต่อ
081-952-3541


นายศรัณย์วิทย์ ก้อนแก้ว
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 2
หมายเลขติดต่อ
080-952-6393


นายอธิคม วรรณเวก
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 2
หมายเลขติดต่อ
092-065-9794


นายไพบูรณ์ ศรีคำมูล
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 2
หมายเลขติดต่อ
084-687-6377