แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
3,652
เดือนที่แล้ว
2,939
ปีนี้
3,652
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
235,301
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25

1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านหนองป่าแสะ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 20 มกราคม 2566 ณ วันหนองป่าแสะ หมู่ที่ 1 บ้านหนองป่าแสะ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการมากกว่า 35 คน ทุนคนมีความสุขและประทับใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
????????กิจกรรมทึ่ดำเนินการ
-การวัดความดันให้แก่ผู้สูงอายุ
-การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ
-การเสนอความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
-กิจกรรมนันทนาการ/แจกของรางวัล
.
ขอขอบคุณ ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตจากโอ้กะจู๋เชียงใหม่????
20 มกราคม 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนรวม,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เทศบาลตำบลชมภู ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนรวม:Thailand Community Network Appraisal Program (TCNAP)" ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยมีเจ้าหน้าเทศบาลตำบลชมภู งานเกษตร,งานพัฒนาชุมชนและงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รายเข้าร่วมอบรม

20 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 บ้านสุพรรณ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านสุพรรณ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการมากกว่า 35 คน ทุนคนมีความสุขและประทับใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
????????กิจกรรมทึ่ดำเนินการ
-การวัดความดันให้แก่ผู้สูงอายุ
-การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ
-การเสนอความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
-กิจกรรมนันทนาการ/แจกของรางวัล
19 มกราคม 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 บ้านพญาชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ การดำเนินโครงการวันแรก วันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านพญาชมภู เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการมากกว่า 70 คน ทุนคนมีความสุขและประทับใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
????????กิจกรรมทึ่ดำเนินการ
-การวัดความดันให้แก่ผู้สูงอายุ
-การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ
-การเสนอความต้องการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
-กิจกรรมนันทนาการ/แจกของรางวัล
18 มกราคม 2566

ประมวลภาพการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประมวลภาพการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ โดยนายสุรชัย สุจาศรี ประธานสภา พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาตำบลชมภู นายโกเมท ธนรัตน์พิศาล ปลัดเทศบาลตำบลชมภู พร้อมคณะ ร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

18 มกราคม 2566

ต้อนรับนางเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และคณะ ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นางดรุณี แก้วโพธา รองปลัดเทศบาล พร้อมทั้ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ได้ให้การต้อนรับ นางเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และคณะ พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอสารภี นำโดย นางสาววันเพ็ญ ดวงสิทธิ์ ปลัดอำเภอสารภี ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย นางแก้ว ตาสา บ้านเลขที่ 46/3 หมู่ที่ 6 ตำบลชมภู อำเภอสารภี
17 มกราคม 2566

ภาพกิจกรรม "วันเด็กชมภู" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566 ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ประมวลภาพกิจกรรม "วันเด็กชมภู" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566 จัดโดยเทศบาลตำบลชมภู ณ ลานวังมัจฉาพญาชมภู
นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "วันเด็กชมภู" ประจำปี2566 พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยนายโกเมท ธนรัตน์พิศาล ปลัดเทศบาลตำบลชมภู เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรม พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งซุ้มเล่นเกมส์แจกของรางวัลจากหน่วยงานต่างในอำเภอสารภี ซุ้มอาหารของผู้ใหญ่ใจดีในเขตตำบลชมภู บนเวทียังมีการแสดงของเด็กๆ พร้อมแจกรางวัลชิงโชครถจักรยาน และของรางวัลมากมาย
14 มกราคม 2566

การแข่งขันความรู้ทางด้านวิชาการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ “วันเด็กชมภู”,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประมวลภาพการแข่งขันความรู้ทางด้านวิชาการ การแข่งขันคัดลายมือ,การประกวดวาดภาพ,การแข่งขันเขียนเรียงความ และการเล่นนิทานภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนจากสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลชมภู เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ “วันเด็กชมภู” ร่วมแข่งขัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชมภู

13 มกราคม 2566

งานกีฬานักเรียน "ชมภูเกมส์ ครั้งที่ 1" ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดแม่สะลาบ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานพิธีเปิดกีฬานักเรียน "ชมภูเกมส์ ครั้งที่ 1" ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดแม่สะลาบ หมู่ที่ 7 ตำบลชมภู พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิด
ซึ่งในงานมีขบวนพาเลทและการวิ่งคบเพลิง ของเด็กนักเรียนทั้ง 4 สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลชมภู โรงเรียนวัดแม่สะลาบ , โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว , โรงเรียนวัดพญาชมภู และโรงเรียนเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู เข้าร่วมงานกีฬานักเรียน "ชมภูเกมส์ ครั้งที่ 1" ประจำปี 2566 บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคี และเติมเต็มขวัญและกำลังใจของเด็กๆ นักกีฬาทุกคน
12 มกราคม 2566

คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย  อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภูยินดีต้อนรับ คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา จำนวน 45 คน
นายอนันต์ ฟองจันทร์ มอบหมายให้ นายโกเมท ธนรัตน์พิศาล ปลัดเทศบาลตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับคณะทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำและขยะมูลฝอย ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการน้ำ พร้อมรับชมวิดีทัศน์เทศบาลตำบลชมภู ร่วมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชมภู ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
12 มกราคม 2566

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

นางดรุณี แก้วโพธา รองปลัดเทศบาลตำบลชมภู พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าต้นกวาว ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลชมภู รายใหม่ จำนวน 3รายในพื้นที่ดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าต้นกวาว

12 มกราคม 2566

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลชมภู นำโดยนางเอมอร เขียวชะอุ่ม และ จ่าสิบเอกรุธ จันธิมา จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง เพื่อนำข้อมูลพิจารณาช่วยเหลือในการรับ-ส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล

11 มกราคม 2566

การขุดลอกน้ำเหมือง หมู่ที่ 1 , 2 และ 6,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
นายกอนันต์ ฟองจันทร์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่หน้างาน การขุดลอกน้ำเหมืองในพื้นเขตหมู่ที่ 1 บ้านหนองป่าแสะ และหมู่ที่ 2 บ้านพญาชมภู ที่ได้รับความอนุเคราะห์รถแบคโฮ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการขุดลอกตั้งแต่หมู่ที่ 1 บ้านหนองป่าแสะ และหมู่ที่ 2 บ้านพญาชมภู ปิดท้ายด้วยหมูที่ 6 บ้านบุปผาราม ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ 10 มกราคม 2566
10 มกราคม 2566

ลงพื้นที่มอบสิ่งของ กรณีผู้ประสบอัคคีภัย,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

นางดรุณี แก้วโพธา รองปลัดเทศบาลตำบลชมภู พร้อมด้วย นางเอมอร เขียวชะอุ่ม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ, จ่าสิบเอกรุธ จันธิมา เจ้าพนักงานป้องกัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่มอบสิ่งของ และให้การช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิ กรณีผู้ประสบอัคคีภัย นางแก้ว ตาสา ม.6 ต.ชมภู

10 มกราคม 2566

ร่วมส่งเจ้าหน้าที่บุคลากรเทศบาลตำบลชมภู เข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่ง "เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน" บรรจุตำแหน่งใหม่ ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู ร่วมส่ง นางสาววิชชุดา จันสม เจ้าหน้าที่บุคลากรเทศบาลตำบลชมภู เข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่ง "เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน" บรรจุตำแหน่งใหม่ ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีโดย นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล พร้อมคณะผู้บริหารและคณะต้อนรับ พร้อมกล่าวอวยต้อนรับพรขอให้โชคดีในที่ทำงานใหม่ และ มอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการใหม่
03 มกราคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 35  (512 รายการ)