แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
144
เดือนนี้
1,641
เดือนที่แล้ว
5,845
ปีนี้
30,079
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
261,728
ไอพี ของคุณ
3.235.40.122

1
การประชุมปรึกษาหารือการจัดทำเนินชะลอความเร็ว,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองป่าแสะ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขี้เสือ ในการประชุมปรึกษาหารือการจัดทำเนินชะลอความเร็ว เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในชุมชน

08 มิถุนายน 2566

คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย นำโดย นางดรุณี แก้วโพธา รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลตำบลชมภู ได้ลงพื้นที่ตรวจและติดตามอาหารกลางวันของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชมภูและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู

08 มิถุนายน 2566

เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้ นางดรุณี แก้วโพธา รองปลัดเทศบาลตำบลชมภู เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ณ ห้องประชุมทองกวาวเทศบาลตำบลชมภู

07 มิถุนายน 2566

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการผสมปุ๋ยไว้ใช้เองและการเพาะแหนแดง ของเกษตรอำเภอสารภี ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

งานเกษตร สำนักปลัดเทศบาล นำโดย นางสาวเยาวลักษณ์ จักรคำ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และนักวิชาการเกษตร ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการผสมปุ๋ยไว้ใช้เองและการเพาะแหนแดง ของเกษตรอำเภอสารภี ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย ณ สวนเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลชมภู

06 มิถุนายน 2566

ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำ ณ สามแยกอารามป่ากล้วย,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้ นายจำรัส จันติมา รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่หมูที่3 บ้านสุพรรณ ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำ ณ สามแยกอารามป่ากล้วย เพื่อนำเรื่องเข้าแผนของกองช่างเทศบาลฯ เตรียมทำการแก้ไข

06 มิถุนายน 2566

เข้าร่วมติดตามประเมินผลโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน-ความดัน ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชมภู รับผิดชอบงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เข้าร่วมติดตามประเมินผลโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน-ความดัน ณ โดมศาลาหมู่ 9 บ้านร่มป่าตอง ตำบลชมภู

04 มิถุนายน 2566

ข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้ นายสำเภา จินะคำปา รองนายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลชมภู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสารภี

03 มิถุนายน 2566

เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ วัดป่าเป้า(ร่มป่าตอง) พร้อมมอบเงินอุดหนุนให้กับวัดเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ได้มอบหมายให้ นางสายนที พุทธิ เลขานายกฯ และนางดรุณี แก้วโพธา รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระ วัดป่าเป้า(ร่มป่าตอง) พร้อมมอบเงินอุดหนุนให้กับวัดเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

03 มิถุนายน 2566

ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมคณะทำงาน สสส.เทศบาลตำบลชมภู ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมคณะทำงาน สสส.เทศบาลตำบลชมภู โดยมีนางสายนที พุทธิ เลขานุการนายกเทศมนตรี ตัวแทนของผู้บริหาร, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู พร้อมกับมอบสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการสูบบุหรี่ และยาเสพติด

02 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.),เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย นายสมานชน เจมิวัง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้กับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เพื่อฝ่ายปกครองจะได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบต่อไป
 
02 มิถุนายน 2566

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียนและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดแม่สะลาบ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เวลา 09.00 น. นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลชมภู ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียนและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดแม่สะลาบ

01 มิถุนายน 2566

จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก รณรงค์ลดนักสูบหน้าใหม่ ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก รณรงค์ลดนักสูบหน้าใหม่ ประจำปี 2566
โดยในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภูเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับรณรงค์การงดสูบบุหรี่ให้กับพี่ๆในสำนักงานเทศบาลตำบลชมภู
31 พฤษภาคม 2566

 นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู นั่งรถรางไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลชมภูเพื่อแจกใบปลิวรณรงค์ไม่สูบบุหรี่,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู ร่วมกับคุณครูและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู ????นั่งรถรางไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลชมภูเพื่อแจกใบปลิว และสติ๊กเกอร์ รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 ❌????

31 พฤษภาคม 2566

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชมภู ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล),เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เวลา 09.30 น. นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชมภู ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) ณ โดมหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชมภู
31 พฤษภาคม 2566

ลงพื้นที่ตรวจการทำงานและตรวจสอบการชั่งน้ำหนักขยะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ​ โครงการจ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลชมภู​ ประจำปีงบประมาณ​ 2566​ ได้ลงพื้นที่ตรวจการทำงานและตรวจสอบการชั่งน้ำหนักขยะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

31 พฤษภาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 44  (652 รายการ)