แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,218
เดือนที่แล้ว
5,845
ปีนี้
29,656
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
261,305
ไอพี ของคุณ
3.238.111.130

1
ทต.ชมภู ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก (2-6 ส.ค. 64),เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เทศบาลตำบลชมภู ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนตำบลชมภู

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา เทศบาลตำบลชมภู ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนตำบลชมภู ซึ่งในช่วงฤดูฝนนี้เป็นฤดูกาลระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการระบาดของโรคไข้เลือดออกส่วนมากจะพบผู้ป่วยในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ของทุกปี

เทศบาลตำบลชมภู จึงขอรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ดูแลบริเวณบ้านให้โปร่ง โล่ง สะอาด และหากในบริเวณพื้นที่ใดต้องการให้ทางเทศบาลตำบลชมภู ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5342 0779 ต่อ 401

 

06 สิงหาคม 2564

ทต.ป่าแดด มอบชุด PPE จำนวน 20 ชุด แก่ ทต.ชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เทศบาลตำบลชมภู ขอขอบคุณเทศบาลตำบลป่าแดด ที่อนุเคราะห์ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) จำนวน 20 ชุด เพื่อป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ช่วยป้องกันและลดโอกาสติดเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ/ผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

 

05 สิงหาคม 2564

ทต.ชมภู ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ (29 ก.ค. 64),เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชมภู ระดมออกฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ตามแหล่งชุมชน โดยในวันนี้ (29 กรกฎาคม 2564) ลงพื้นที่บริเวณสุสานวัดศรีดอนมูล เพื่อเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดสู่คนในชุมชน

29 กรกฎาคม 2564

(23 ก.ค. 64) MOU การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน"

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลชมภู ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ชมภูเมืองยั่งยืน "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน" เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่ตำบลชมภู ร่วมกันดำเนินการจัดการมลพิษในพื้นที่เป็นเมืองที่สะอาด มีการจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสีย และอากาศ อย่างเป็นรูปธรรม ณ บริเวณโดมหน้าเทศบาลตำบลชมภู
23 กรกฎาคม 2564

พิธีลงนาม MOU การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู จัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน โดยได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในชุมชน เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3Rs ตั้งแต่ต้นทาง และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง จากนั้นได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ระหว่างเทศบาลตำบลชมภู วัด ชุมชน โรงเรียนในชุมชน ณ โดมหน้าเทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
29 มิถุนายน 2564

ทต.ชมภู ออกพ่นยาฆ่ายุงในพื้นที่ตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ฯ เทศบาลตำบลชมภู ออกพ่นยาฆ่ายุง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ในพื้นที่ตำบลชมภู

ท่านสามารถดูตารางการ วัน เวลา สถานที่ การลงพื้นที่ปฏิบัติการพ่นยาฆ่ายุงตัวแก่ ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเจ้าหน้าที่เข้าทำการพ่นยาฆ่ายุง
15 มิถุนายน 2564

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
นายอำเภอสารภี เปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ประชาชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน และเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

โดยนายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เน้นย้ำถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID - 19 พร้อมทั้งสนันสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

โอกาสนี้นายชูเดช เกตุชูรัตน์ ส.อบจ.เชียงใหม่ สนับสนุนเครื่องพ่นยาฆ่ายุง ในโครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14 มิถุนายน 2564

จนท.ทต.ชมภู ร่วมกับ จนท.จาก สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนน้ำเน่าเสีย,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

(27 พ.ค. 64) เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนน้ำเน่าเสีย บริเวณลำเหมืองเส้นหลังร้านเนโกะเอม่อนคาเฟ่เชียงใหม่ เบื้องต้นได้เก็บตัวอย่างน้ำในลำเหมือง เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัด เพื่อทำการแก้ไขปัญหาต่อไป

27 พฤษภาคม 2564

ทต.ชมภู จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณโดมหน้าเทศบาลตำบลชมภู โดยมีวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในเรื่องของสถานการณ์ และแนวทางการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงสาธิตการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี เพื่อให้อาสาสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัยให้แก่สัตว์เลี้ยงที่ประชาชนได้ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงในตำบลชมภูต่อไป
21 พฤษภาคม 2564

จนท.กองสาธารณสุข ฯ ทต.ชมภู ออกตรวจร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายอาหาร ในเขต ต.ชมภู  ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเพิ่มความมั่นใจต่อผู้บริโภค,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ฯ เทศบาลตำบลชมภู ออกตรวจร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายอาหาร ในเขตตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเพิ่มความมั่นใจต่อผู้บริโภค
นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหาร ร้านจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลชมภู ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ที่จัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาหารเพื่อทำให้อาหาร สะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค หนอนพยาธิ และสารเคมีต่าง ๆ ที่เป็นอันตราย หรืออาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย สุขภาพอนามัยและการดำรงชีวิตของผู้บริโภค
ทั้งนี้ ได้ทำการทดสอบหาเชื้อโคลิฟอร์ม (แบคทีเรียที่พบในน้ำ ดิน เป็นเชื้อที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของสัตว์เลือดอุ่น แต่ก็สามารถพบได้ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและแพร่กระจายไปยังสถานที่ผลิตอาหารและแหล่งน้ำดื่ม) ซึ่งอาจทำให้เกิดอาหารเป็นพิษและโรคที่รุนแรงได้
20 พฤษภาคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (10 รายการ)