แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
1,218
เดือนที่แล้ว
5,845
ปีนี้
29,656
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
261,305
ไอพี ของคุณ
3.238.111.130

1
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลชมภู !!
เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
22 พฤษภาคม 2566

เปิดรับสมัคร!!! สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
03 พฤษภาคม 2566

กำหนดเวลาเปิดให้บริการ ค่าบำรุง และค่าบริการสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
02 พฤษภาคม 2566

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลชมภู ใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy),เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
15 มีนาคม 2566

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีการศึกษา 2566,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
08 มีนาคม 2566

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ประกาศผล รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (สังกัด กองช่างเทศบาลตำบลชมภู) บัญชีรายชื่อผู้สอบได้ตามประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
01 มีนาคม 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (สังกัด กองช่างเทศบาลตำบลชมภู),เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ประกาศผล รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (สังกัด กองช่างเทศบาลตำบลชมภู)
.
ให้ผู้มีรายชื่อสอบผ่าการคัดเลือก ให้มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมทองกวาวชั้น2 เทศบาลตำบลชมภู เวลา 09.00น.
28 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
กระทรวงมหาดไทย ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ได้พิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566
????????กำหนดให้วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ต่อจากวันฉัตรมงคล พฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566
22 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการ Service Delivery Unit ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
แรงงานนอกระบบสามารถรับสิทธิประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ????????
#สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จัดหน่วยเคลื่อนที่บริการ Service Delivery Unit ประจำปี 2566 เปิดรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และรับชำระเงิน
22 กุมภาพันธ์ 2566

ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ขั้นตอนของการชำระภาษี

21 กุมภาพันธ์ 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประกาศจากเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลชมภู และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสามารถตรวจสอบตามเอกสารที่แนบรายละเอียดด้านล่างนี้

17 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศนียบัตร เทศบาลตำบลชมภู จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เทศบาลตำบลชมภู จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่

17 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์!! ประกาศจากที่ว่าการอำเภอสารภี รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 รูปแบบ ตำบลชมภูได้จัดป้ายปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
13 กุมภาพันธ์ 2566

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู ขอเชิญชวนผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลชมภู ร่วมตอบแบบสอบถามในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลชมภู ตาม link หรือสแกน QR Code ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
 
 
06 กุมภาพันธ์ 2566

วารสารประกันสังคม ฉบับไตรมาสที่ 4 ปี 2565,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 15  (213 รายการ)