แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
3,652
เดือนที่แล้ว
2,939
ปีนี้
3,652
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
235,301
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25

1
ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดกระทงฝีมือใบตอง - ดอกไม้สด,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดกระทงฝีมือใบตอง - ดอกไม้สด  สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 6 พฤศจิกายน 2565

01 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการ “มีดีต้องแชร์” ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “มีดีต้องแชร์” ในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไก ที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับธรรมาภิบาลด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริการประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

สามารถร่วมตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบได้ทาง QR Code ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
26 กันยายน 2565

ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
01 สิงหาคม 2565

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24 มิถุนายน 2565

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์),เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
21 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
10 มิถุนายน 2565

อบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและการค้าออนไลน์,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

โครงการอบรมให้ความรู้ตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรม "อบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและการค้าออนไลน์" 
เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 


สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน มาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงดำเนินการขยายผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในดิจิทัล และใช้ประโยชน์จากเครื่องมือด้านดิจิทัลในการ Up Skill/Re Skill หรือหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้ 

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้ารวมอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและการค้าออนไลน์ 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2565 (หรือจนกว่าจะครบจำนวน)
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชมภู /กศน.ตำบลชมภู/ที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

ดาวน์โหลดใบสมัคร ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 

10 มิถุนายน 2565

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
01 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลชมภู ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ด้วยเทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงประกาศรับสมัคร สรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลชมภู ดังนี้
 
ประเภทพนักงานจ้าง
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (คุณวุฒิ) สังกัดผ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล อัตราค่าตอบแทนเดือน 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 (รวมเป็นเงินเดือนละ 11,400 บาท จำนวน 1 อัตรา)
 
 
2.พนักงานจ้างทั่วไป
2.1 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล อัตราค่าตอบแทนเดือน 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท (รวมเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 2 อัตรา)
 
2.2 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองคลัง อัตราค่าตอบแทนเดือน 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท (รวมเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 1 อัตรา)
 
2.3 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองช่าง อัตราค่าตอบแทนเดือน 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท (รวมเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 4 อัตรา)
 
2.4 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อัตราค่าตอบแทนเดือน 9,000 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท (รวมเป็นเงินเดือนละ 10,000 บาท จำนวน 2 อัตรา)
20 พฤษภาคม 2565

 ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์และรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลชมภู สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
20 พฤษภาคม 2565

ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลชมภู
????ด้วยวิธีการ แสกนคิวอาร์โค๊ด
ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565 เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาพัฒนา ส่งเสริมและปรับปรุงการบริการให้แก่ประชาชนของเทศบาลตำบลชมภู
19 พฤษภาคม 2565

เชิญชวนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 1,2,3,4,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านพญาชมภู
เชิญชวนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 1,2,3,4
สถานที่ฉีดวัคซีน รพ.สต.บ้านพญาชมภู
ตารางการฉีดวัคซีน ตั้งแต่เวลา 09.00น.-12.00น.
หมู่ 1 นัดฉีดวันที่ 23 พ.ค. 65
หมู่ 2 นัดฉีดวันที่ 24-26 พ.ค. 65
หมู่ 6 นัดฉีดวันที่ 27-28 พ.ค. 65
หมู่ 7 นัดฉีดวันที่ 29 พ.ค. 65
หมู่ 8,9 นัดฉีดวันที่ 30 พ.ค. 65
หรือสะดวกวันไหนให้มาได้เลย
19 พฤษภาคม 2565

อย่าลืมมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันนะคะ !!,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
อย่าลืมมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันนะคะ
** ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 **
 
กรณีชำระเกินกำหนด จะมีค่าปรับและเงินเพิ่ม ตาม กฎหมาย ดังนี้
กฎหมายบังคับกรณีผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำหรับผู้ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี(ภ.ด.ส.6)
มาตรา 68 69
 
1. เสียเบี้ยปรับสูงสุด รัอยละ40 ของค่าภาษี มาตรา 70
2. เสียเงินเพิ่มร้อยละ1 ของค่าภาษี (เศษของเดือนนับเป็น หนึ่งเดือน) มาตรา 59 60
3. ระงับการโอนกรรมสิทธิ์ ในโฉนดที่ดิน ไม่สามารถโอนขาย โอนให้ หรือเปลี่ยนแปลงรายการที่ดินได้ หากยังค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาตรา 62
4. ยึด อายัดทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สิน
 
** พ้น90วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการออกคำสั่งยึด อายัด ทรัพย์สิน เพื่อขายทอดตลาด นำเงินมาชำระค่าภาษีที่ค้าง
 
 #อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
สอบถามภาษีเพิ่มเติม
 
☎กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู
053-260574
18 พฤษภาคม 2565

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับ อสม. และบุตร อสม. เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับ อสม. และบุตร อสม. เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1) อายุ 16 - 50 ปี (เกิด พ.ศ. 2515 – 2549)
2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3) บิดาหรือมารดา โดยสายเลือด/ตามกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่เป็น อสม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร
4) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
 
คุณสมบัติเฉพาะ
1) ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ําหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
2) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
 
ดาวน์โหลดใบแสดงความจำนงและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../1dxKGl0Q_4Cq1wRG0M_A8dS...
???? ยื่นใบแสดงความจำนงสมัครได้ที่ รพ.สต. ที่ตนสังกัดได้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
???? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2193 7000 ต่อ 18711 ในวันและเวลาราชการ
Cr. กระทรวงสาธารณสุข
18 พฤษภาคม 2565

ขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมชำระภายในเดือนเมษายน เป็น 31 พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมชำระภายในเดือนเมษายน เป็น 31 พฤษภาคม 2565
กรณีชำระเกินกำหนด จะมีค่าปรับและเงินเพิ่ม ตาม กฎหมาย ดังนี้
????กฎหมายบังคับกรณีผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สำหรับผู้ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี(ภ.ด.ส.6)
มาตรา 68 69
1️⃣เสียเบี้ยปรับสูงสุด รัอยละ40 ของค่าภาษี
มาตรา 70
2️⃣เสียเงินเพิ่มร้อยละ1 ของค่าภาษี
✅(เศษของเดือนนับเป็น หนึ่งเดือน)
มาตรา 59 60
3️⃣ระงับการโอนกรรมสิทธิ์ ในโฉนดที่ดิน
ไม่สามารถโอนขาย โอนให้ หรือเปลี่ยนแปลงรายการที่ดินได้ หากยังค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรา 62
4️⃣ยึด อายัดทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สิน
✅พ้น90วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการออกคำสั่งยึด อายัด ทรัพย์สิน เพื่อขายทอดตลาด นำเงินมาชำระค่าภาษีที่ค้าง
????อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
สอบถามภาษีเพิ่มเติม
☎กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู
053-260574
06 พฤษภาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 14  (196 รายการ)