แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
81
เมื่อวานนี้
406
เดือนนี้
4,171
เดือนที่แล้ว
12,733
ปีนี้
81,486
ปีที่แล้ว
58,167
ทั้งหมด
313,135
ไอพี ของคุณ
35.175.191.103

1
 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2567,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นๆ

   ประกาศเทศบาลตำบลชมภู !! เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นๆ

   ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) สังกัดกองคลัง

07 ธันวาคม 2566

 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
28 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผล รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
✦ประกาศผล✦
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (สังกัด กองช่าง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (สังกัด กองช่าง)
 
✦ผู้มีรายชื่อสอบผ่านการคัดเลือก✦
ให้มาสอบสัมภาษณ์ใน วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองกวาวชั้น2 เทศบาลตำบลชมภู
21 พฤศจิกายน 2566

แนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เพื่อให้การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ในวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง จึงขอประชาสัมพันธ์การสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13 พฤศจิกายน 2566

ประกาศจากเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
✦ ประกาศจากเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลชมภู
 
✦โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสามารถตรวจสอบตามเอกสารที่แนบรายละเอียด
02 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลตำบลชมภูเปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
31 ตุลาคม 2566

รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นๆ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลชมภู !! เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นๆ
06 ตุลาคม 2566

การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
22 กันยายน 2566

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

22 กันยายน 2566

ประกาศผล รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลชมภู (งานบุคคล สำนักปลัด)
ประกาศผล รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
 
-พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (ผู้มีคุณวุฒิ) สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู กองการศึกษา
2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) สังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู กองการศึกษา
 
พนักงานจ้างทั่วไป-
3. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดงานป้องกันสำนักปลัด
▫️
ให้ผู้มีสิทธิสอบภาค ค. (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งสัมภาษณ์) ในวันที่25 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชมภู (แต่งกายชุดสุภาพ)
21 กันยายน 2566

ประกาศผล รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลชมภู (งานบุคคล สำนักปลัด)
ประกาศผล รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
.
พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (ผู้มีคุณวุฒิ) สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู กองการศึกษา
2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู กองการศึกษา
ผู้มีสิทธิสอบภาค ก. (ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป)
ผู้มีสิทธิสอบภาค ข. (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
ปล.เฉพาะพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้ผู้มีรายชื่อสอบผ่าการคัดเลือก ให้มาสอบในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมทองกวาวชั้น2 เทศบาลตำบลชมภู เวลา 09.00น.
.
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด สำนักปลัด
พนักงานจ้างทั่วไปสอบเฉพาะภาค ค. (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง สัมภาษณ์) ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566
12 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ "๑๕๐ปี วันประสูติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี",เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
04 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนศึกษาดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) เพื่อเป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

04 กันยายน 2566

การปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนในเวลาพักกลางวันและในวันหยุดราชการ ประจำเดือนกันยายน 2566 ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
30 สิงหาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง รับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง รับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (ผู้มีคุณวุฒิ) สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ได้รับค่าตอบแทนแบบรายเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู กองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ได้รับค่าตอบแทนแบบรายเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด สำนักปลัด อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท รวมอัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,000 บาท

21 สิงหาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 17  (241 รายการ)