แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
72
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
383
เดือนที่แล้ว
1,351
ปีนี้
11,001
ปีที่แล้ว
50,079
ทั้งหมด
122,933
ไอพี ของคุณ
3.85.214.125วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นำโดย นายธวัช  ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ได้ให้การต้อนรับ นางเอมอร เขียวชอุ่ม ซึึ่งได้โอนย้ายมาจาก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เทศบาลตำบลสุเทพ มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น สังกัด สำนักปลัดเทศบาลตำบลชมภู

โดยมีนายกเทศมนตรี และเพื่อนพนักงาน เทศบาลตำบลสุเทพ เดินทางมาส่งในการเริ่มต้นสถานที่ทำงานใหม่

02 กรกฎาคม 2563

วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นำโดย นายชัยวัฒน์ จารุสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลชมภู ได้ให้การต้อนรับ นางอัมพวัน บุญเกิด ซึึ่งได้โอนย้ายมาจาก ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ระดับต้น เทศบาลตำบลป่าซาง มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลชมภู

โดยมีปลัดเทศบาล และเพื่อนพนักงาน เทศบาลตำบลป่าซาง เดินทางมาส่งในการเริ่มต้นสถานที่ทำงานใหม่

01 กรกฎาคม 2563

วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นำโดย นายชัยวัฒน์ จารุสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลชมภู ได้ให้การต้อนรับ นางณิชาภา สันป่าแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ซึึ่งได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชมภู

โดยมีนายกเทศมนตรี และเพื่อนพนักงาน เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เดินทางมาส่งในการเริ่มต้นสถานที่ทำงานใหม่

01 กรกฎาคม 2563

วันนี้มีการจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน ในการที่จะมีการสร้างร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในเขตเทศบาลตำบลชมภู (เป็นแห่งแรก) เราได้เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น มีทั้งผลดีและผลเสีย...ใครคิดเห็นอย่างไรบ้าง เชิญแสดงความคิดเห็นมาได้เลยครับ...
"เพื่อชมภูน่าอยู่ มุ่งสู่การเป็นเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน"
23 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลชมภูจัดโครงการชมภูเมืองแห่งความปลอดภัย โดยดำเนินการติดสติกเกอร์สะท้อนแสงที่เสาไฟฟ้าทุกต้นในตำบล

เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

22 พฤษภาคม 2563

เทศบาลตำบลชมภูร่วมโครงการจัดตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันผู้ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม

"หยิบไปแต่พอดี ถ้ามีให้แบ่งปัน"

19 พฤษภาคม 2563

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการสำรวจความเสียหายกรณีวาตภัยได้ออกติดตามผลการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลชมภูตามรายชื่อที่ได้รับการช่วยเหลือ

19 พฤษภาคม 2563

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลชมภูและคณะผู้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ "กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ลำเหมืองพญาคำ" ณ ห้องประชุม Open Air สำนักงานเทศบาลตำบลชมภู

18 พฤษภาคม 2563

โครงการจัดจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2563

14 เมษายน 2563

วันที่ 13 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลชมภูร่วมปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองและบันทึกข้อมูลผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำจุดบูรณาการคัดกรอง ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

13 เมษายน 2563

เทศบาลตำบลชมภู โดย ดร.ธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายนิพนธ์ หย่งกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ระบบอัตโนมัติ (Auto System) เพื่อช่วยป้องกันโรคติดต่อ และเพื่อให้ชุมชนได้ใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้เทศบาลต่าง ๆ นำไปเป็นต้นแบบเพื่อใช้งานต่อไป ซึ่งทางเทศบาลตำบลชมภูจะนำไปติดตั้งบริการประชาชน ในจุดที่ต้องมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในเขตตำบลชมภูโดยมี นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภี มาเป็นประธานในครั้งนี้ ณ ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและควบคุมของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลชมภู

02 เมษายน 2563

มาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

ทางเทศบาลตำบลชมภู ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่พนักงานและผู้ที่มาติดต่อราชการ 

ตลอดจนจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ เพื่อร่วมรณรงค์และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค

26 มีนาคม 2563

26 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลชมภูจัดโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 โดยดำเนินการ พ่นฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณ วัด บ้าน โรงเรียน และสถานที่ราชการ ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลชมภู

24 มีนาคม 2563

20 มีนาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (44 รายการ)