แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

กกต เชียงใหม่ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
2,158
เดือนที่แล้ว
2,226
ปีนี้
4,384
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
138,095
ไอพี ของคุณ
3.238.36.32เทศบาลตำบลชมภู ร่วมโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลชมภู โดย จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลชมภู พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู และนายกเทศมนตรีตำบลชมภู เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมเทศบาลนครเชียงใหม่ ผ่าน Facebook Live

พร้อมกันนี้ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู และนายกเทศมนตรีตำบลชมภู ได้ร่วมกันกล่าวปฏิญานตนของผู้สมัครในการไม่ซื้อสิทธิไม่ขายเสียง (ต่อหน้าสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่) ณ โดมหน้าเทศบาลตำบลชมภู
16 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปจำนวนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู และนายกเทศมนตรีตำบลชมภู ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
สรุปจำนวนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู และนายกเทศมนตรีตำบลชมภู ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โดมหน้าเทศบาลตำบลชมภู มีรายละเอียดดังนี้

???? นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มีผู้สมัครจำนวน 4 ราย
???? สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู เขต 1 มีผู้สมัครจำนวน 24 ราย
???? สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู เขต 2 มีผู้สมัครจำนวน 20 ราย
ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (วันปิดรับสมัครเลือกตั้งเทศบาล)

*** #ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ (อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ)
12 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่สองของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู นายกเทศมนตรีตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
วันที่สองของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ยังคงมีผู้มาสมัครฯ จำนวนมาก โดยบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

09 กุมภาพันธ์ 2564

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู และนายกเทศมนตรีตำบลชมภู วันแรก,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู และนายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สนใจสมัครฯ เป็นจำนวนมาก

วันแรก (8 ก.พ. 64) ของการรับสมัครเลือกตั้งเทศบาลฯ ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลชมภู มีผู้มาสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู และนายกเทศมนตรีตำบลชมภู จำนวนมากท่ามกลางกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจ
โดยทางศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลชมภู ได้กำหนดมาตรการคัดกรองผู้สมัครอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งการรับสมัครเลือกตั้งฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกำหนดการรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ โดมหน้าเทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
08 กุมภาพันธ์ 2564

พรุ่งนี้แล้ว... มาเตรียมความพร้อมไปกับเรา,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
พรุ่งนี้แล้ว... มาเตรียมความพร้อมไปกับเรา

สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู และนายกเทศมนตรีตำบลชมภู ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โดมหน้าเทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

07 กุมภาพันธ์ 2564

ซักซ้อมขั้นตอนและแนวทางในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

(6 กุมภาพันธ์ 2564) ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลชมภู โดย จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชมภู พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู ร่วมดำเนินการซักซ้อมขั้นตอนและแนวทางในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยจะเริ่มรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โดมหน้าเทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

06 กุมภาพันธ์ 2564

ปิดประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู และนายกเทศมนตรีตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

(4 กุมภาพันธ์ 2564) เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู ลงพื้นที่ในตำบลชมภู ออกปิดประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู และนายกเทศมนตรีตำบลชมภู

04 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชมภู ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

(1 กุมภาพันธ์ 2564) เวลาประมาณ 14.00 น. ณ.ห้องประชุมทองกวาว เทศบาลตำบลชมภู จัดการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชมภู เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับ การแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมติในที่ประชุมเสนอให้ นายอนุสรณ์ อัยกา ปลัดอำเภอสารภี เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชมภู

01 กุมภาพันธ์ 2564

ทต.ชมภู จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยชุมชน,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 นายมงคล สุกใส ประธานกรรมการการเลือกตั้ง อบจ.เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในพื้นที่ตำบลชมภู แก่ว่าที่ผู้สมัครฯ เจ้าหน้าที่ ประชาชนผู้สนใจ ณ โดมหน้าเทศบาลตำบลชมภู

30 มกราคม 2564

ต้อนรับคณะ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ณ แปลง ปลูก ปัน,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

(29 มกราคม 2564) ดร.ธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง "แปลง ปลูก ปัน" (สวนเกษตรของเทศบาลตำบลชมภู หมู่ที่ 9) พร้อมทั้งให้ความรู้และแนวทางในการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

29 มกราคม 2564

SCG มอบถังเก็บน้ำให้แก่สวนเกษตร หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
(26 ม.ค. 64) เทศบาลตำบลชมภู ขอขอบคุณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (SCG) ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบถังเก็บน้ำขนาด 15,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง แก่เทศบาลตำบลชมภู เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำในสวนเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ ดร.ธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู นำคณะเจ้าหน้าที่จาก SCG เยี่ยมชมสวนเกษตร ที่ทางเทศบาลตำบลชมภูดำเนินการร่วมกับเกษตรกรตำบลชมภูพัฒนาที่ดินให้เป็นแหล่งเกษตรกรรมในชุมชน
26 มกราคม 2564

ทต.ชมภู จัดประชุมกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

วันที่ 25 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลชมภู จัดประชุมกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลชมภู เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม และรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลชมภู

25 มกราคม 2564

ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อความปลอกภัยในชุมชน,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ดร.ธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลชมภู โดยได้ดำเนินการ ตัดแต่งกิ่งไม้ หมู่ที่ 1 ซอย 4 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

21 มกราคม 2564

ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายพญาคำ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

(20 ม.ค. 64) ดร.ธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู ร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายพญาคำ โดยมี นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และประธานเหมืองฝายแต่ละชุมชน เข้าร่วมประชุม พร้อมมีข้อตกลงในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันของชุมชน

20 มกราคม 2564

สวัสดีปีใหม่ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ดร.ธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เข้าสวัสดีปีใหม่ 2564 นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมได้พูดคุยขอความอนุเคราะห์ ทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ถึงโครงการจัดสอบขอใบอนุญาตขับขี่ ณ เทศบาลตำบลชมภู เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตำบลชมภู ลดขั้นตอน ลดการแออัดของผู้ขอรับบริการที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และหากสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลายลง ทางเทศบาลตำบลชมภูจะได้ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น และจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

20 มกราคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (123 รายการ)