แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
64
เดือนที่แล้ว
2,514
ปีนี้
5,492
ปีที่แล้ว
50,079
ทั้งหมด
117,424
ไอพี ของคุณ
34.239.172.52มาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

ทางเทศบาลตำบลชมภู ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพ โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่พนักงานและผู้ที่มาติดต่อราชการ 

ตลอดจนจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ เพื่อร่วมรณรงค์และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค

26 มีนาคม 2563

26 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลชมภูจัดโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 โดยดำเนินการ พ่นฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณ วัด บ้าน โรงเรียน และสถานที่ราชการ ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลชมภู

24 มีนาคม 2563

20 มีนาคม 2563

20 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลชมภูร่วมกับตัวแทนประชาชนจากหมู่บ้านในเขตตำบลชมภู เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดไชยสถาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภี เชียงใหม่

26 กุมภาพันธ์ 2563

ติดตามและการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม

25 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว จังหวัดชลบุรี จำนวน 68 คน ณ เทศบาลตำบลชมภู

19 กุมภาพันธ์ 2563

ดร.ธวัช ชัยแก้ว นายกเทศบาลตำบลชมภู ลงพื้นที่ตำบลชมภู เพื่อตรวจสอบบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ร่วมกับ รองปลัดเทศบาลตำบลชมภู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และผู้อำนวยการกองช่าง ของเทศบาลตำบลชมภู เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

18 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชมภู ได้ทำการพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง บริเวณหมู่ที่ 8 ลานหน้าวัดศรีดอนมูลและหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชมภู

05 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 41 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชมภู

31 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย จังหวัดพิจิตร จำนวน 42 คน ณ เทศบาลตำบลชมภู

31 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลตำบลชมภู

30 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 90 คน ณ เทศบาลตำบลชมภู

30 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ่อแก้ว จังหวัดตรัง จำนวน 40 คน ณ เทศบาลตำบลชมภู

28 มกราคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (33 รายการ)