แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
239
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
416
เดือนที่แล้ว
4,303
ปีนี้
43,413
ปีที่แล้ว
39,771
ทั้งหมด
216,895
ไอพี ของคุณ
44.192.26.60

1
วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

วันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลชมภู ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลชมภู ได้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ด้วยธงชาติไทย เนื่องในวัน พระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ของทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริให้เปลี่ยนแปลงธงชาติไทย โดยเป็นธงพื้นริ้วขาว แดง แต่ก็ได้เพิ่มสีน้ำเงินเข้าไปด้วยอีกสีหนึ่ง เพราะสีน้ำเงินถือเป็นสีประจำพระองค์ ซึ่งธงในปี พ.ศ. 2460 ก็คือธงไตรรงค์ที่เราใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงกำหนดความหมายของสีธงไตรรงค์แบบไม่เป็นทางการในพระราชนิพนธ์ เรื่อง เครื่องหมายแห่งไตรรงค์ ไว้ว่า
สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีให้แก่ชาติ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งธรรมะอันเป็นหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
สีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์

ดังนั้น นอกจากในวันนี้จะเป็นวันที่เราได้ระลึกถึงที่มา และความหมายของธงชาติไทย ยังเป็นวันที่เราน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยที่เราใช้มาจนถึงปัจจุบัน
28 กันยายน 2565

ประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565

นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู พร้อมด้วย นายสุรชัย สุจาศรี ประธานสภาเทศบาลตำบลชมภู , จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลตำบลชมภู และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชมภู เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/ 2565 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

21 กันยายน 2565

ทต.ชมภู ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ทต.ชมภู ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566

 

เทศบาลตำบลชมภู จะดำเนินการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารชุด และป้าย ที่อยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลชมภู ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาด อายุสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี สำหรับการจัดเก็บภาษีปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

จึงขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้อง ประชาชน หรือนิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน โปรดอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับทางราชการ เช่นข้อมูลสำเนาโฉนดที่ดิน , นส.3 , นส.3 ก หรือ สค.1 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้าง

โดยพนักงานสำรวจของเทศบาลตำบลชมภู จะเริ่มออกสำรวจ ระหว่างเดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2565 ซึ่งพนักงานสำรวจของเทศบาล ฯ ทุกคนจะติดบัตรประจำตัว ติดตัวทุกครั้งที่ออกสำรวจ เพื่อแสดงตนเข้าดำเนินการสำรวจ และการสำรวจครั้งนี้ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจากท่าน

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน
หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู
โทรศัพท์ 0 5342 0799 ต่อ 2
21 กันยายน 2565

ทต.ชมภู เฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู เฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้ จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาล ฯ พร้อมด้วย นางดรุณี แก้วโพธา รองปลัดเทศบาล ,และผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ เข้าตรวจสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชมภู ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็กโดยเฉพาะช่วงหน้าฝน เป็นโรคที่มีสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ส่งผลให้มีอาการเป็นไข้ เป็นแผลในปาก มีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และลำตัว ถือได้ว่าเป็นโรคที่สร้างความกังวลใจให้กับผู้ปกครอง

โดยเบื้องต้นคณะครู ผู้ดูและเด็ก ได้เน้นเรื่องการล้างมือ การทำความสะอาดของเล่น ที่นอน รวมถึงความสะอาดของน้ำดื่มและอาหาร หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะร่วมกันโดยเฉพาะ แก้วน้ำ ขวดนม ช้อน จานอาหาร และที่สำคัญควรให้เด็กที่ติดเชื้ออยู่บ้านไม่ควรให้ออกมาเล่นกับเด็กคนอื่นๆ เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ
14 กันยายน 2565

ทต.ชมภู จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2565,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมพนักงานเทศบาลตำบลชมภู ประจำเดือนกันยายน 2565

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลชมภู เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ที่จะดำเนินการต่อไป

โดยในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางเทศบาลตำบลชมภู ได้กำชับทุกส่วนราชการในเรื่องของ การเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของทุกส่วนราชการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน และเตรียมการสำหรับการเปิด"ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตำบลชมภู" ณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงร้องปู่เอิบ บ้านพญาชมภู
13 กันยายน 2565

สำรวจพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
(13กันยายน2565) จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลตำบลชมภู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สำรวจพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตตำบลชมภู หมู่ที่ 9 บ้านร่มป่าตอง สำรวจบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงแม่น้ำกวง

จ่าสิบเอกรุธ จันธิมา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา พร้อมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง ตั้งแต่เวลาเวลา10.00น. นำกระสอบทรายปิดประตูระบายป้องกันน้ำแม่กวงเอ่อย้อนเข้าท่วมในพื้นทีชุมชนหมู่ 5 บ้านทุ่งขี้เสือ และ หมู่ 9 บ้านร่มป่าตอง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา และประชานในพื้นที่
.
.
????งานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชมภู????
แจ้งเหตุสายตรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ชมภู
โทร 053 420 024
โทร 053 260 579
เหตุด่วน 1669
.
อุบัติเหตุ เพลิงไหม้ ฉุกเฉิน ????????????????‍????????
13 กันยายน 2565

ตรวจด้านสุขาภิบาลสถานประกอบการด้านอาหาร,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ฯ ออกตรวจด้านสุขาภิบาลสถานประกอบการด้านอาหาร พร้อมทั้งมอบใบอนุญาตประกอบกิจการสะสมอาหาร ฯ ให้แก่ร้านค้าภายในตำบลชมภู

13 กันยายน 2565

เยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ในพื้นที่ตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองการสาธารณสุข ฯ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ในพื้นที่ตำบลชมภู เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำในการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพตนเอง พร้อมทั้งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง

13 กันยายน 2565

งานป้องกัน ฯ นำกระสอบมรายปิดประตูระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
(12กันยายน2565) จ่าสิบเอกรุธ จันธิมา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้สำรวจพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตตำบลชมภู

เวลา15.00น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง นำกระสอบทรายปิดประตูระบายป้องกันน้ำแม่กวงเอ่อย้อนเข้าท่วมในพื้นทีชุมชน หมู่ 5 บ้านทุ่งขี้เสือ พร้อมสังเกตการณ์ระดับน้ำแม่กวง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา
.
.
????งานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชมภู????
แจ้งเหตุสายตรงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ชมภู
โทร 053 420 024
โทร 053 260 579
เหตุด่วน 1669
.
อุบัติเหตุ เพลิงไหม้ ฉุกเฉิน ????????????????‍????????
12 กันยายน 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลชมภู ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลชมภู ประจำปี 2565

(10 กันยายน 2565) นายกอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชมภู มอบหมายให้คุณสายนที พุทธิ เลขานุการนายกฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นางดรุณี แก้วโพธารองปลัดเทศบาลตำบลชมภูตัวแทนเทศบาลชมภู สมาชิกสภาเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.ตำบลชมภู และชมรมแม่บ้านตำบลชมภู เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องวิสรีย์ รุ่งอรุณน้ำพุร้อน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

10 กันยายน 2565

โครงการต้นกล้าสานสายใยสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู จัดโครงการต้นกล้าสานสายใยสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้ นางสายนที พุทธิ เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการต้นกล้าสานสายใยสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โดมหน้าเทศบาลเทศบาลตำบลชมภู

โครงการต้นกล้าสานสายใยสร้างวินัยจราจร จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนในเรื่องของกฎหมายจราจร การรักษาวินัยในการขับขี่ การรู้จักป้องกันตนเองขณะขับขี่ยานพาหนะ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร ได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอสารภี โดย พ.ต.ท. ญานพล พัฒนชัย รอง ผกก.ป้องกันและปราบปราม , ร.ต.อ.ณัทภณ วิวุฒิ รอง สว.จร. , ร.ต.อ. ธนชล ตุ่นคำ รอง สว.จร. และ ร.ต.ต.สาคร เตจ๊ะ รอง สวป.สภ.สารภี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
09 กันยายน 2565

ทต.ชมภู ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก (กันยายน 2565),เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชมภู ออกดำเนินการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลชมภู โดยฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ทั้งนี้ โรคไข้เลือดออกสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว การลดจำนวนยุงตัวเต็มวัยและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ เป็นเรื่องที่เทศบาลตำบลชมภู จะเร่งดำเนินการ เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยมีพาหะจากยุง

เทศบาลตำบลชมภู จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดยการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน พื้นที่บริเวณบ้านโดยรอบ ไม่ให้รก และกำจัดแหล่งน้ำขังที่จะสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้
08 กันยายน 2565

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
โรงเรียนเทศบาลตำบลชมภู จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวัน พุธ ที่ 7 กันยายน 2565 ณ วัดดวงดี อ.สารภี จ.เชียงใหม่

นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลตำบลชมภู เป็นประธานโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับปฐมวัย โอกาสนี้นางดรุณี แก้วโพธา รองปลัดเทศบาลตำบลชมภู นางสาวจุฑารัตน์ ภูริวัตนากร ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลชมภู นายสมานชน เจมิวัง หัวหน้าสำนักปลัดพร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู ร่วมกิจกรรมโดยภายในงานมีกิจกรรมทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่
- ฐานที่ 1 กิจกรรม หนูน้อยมารยาทดี
- ฐานที่ 2 กิจกรรม นิทานคุณธรรมจริยธรรม
- ฐานที่ 3 กิจกรรม หนูเป็นเด็กดี
- ฐานที่ 4 กิจกรรมฝึกสมาธิเบื้องต้นสำหรับเด็ก

โดย ทีมงานพระวิทยากร คือ พระมหาอภิวัฒน์ กนฺตสีโล พระวิทยากร วัดทุ่งขี้เสือ หมู่ 5 ต.ชมภู / พระอธิการสุรชัย ปุณฺณวุฑฺโฒ พระวิทยากร วัดดวงดี ต.สารภี / พระสมุห์คเชนทร์เทพ สุเทโว พระวิทยากร วัดป่าเป้า หมู่ 9 ต.ชมภู
โดยภายหลังการเสร็จสิ้นกิจกรรม ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
07 กันยายน 2565

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู เข้าตรวจวัดการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติและสภาวะเครียด,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู เข้าตรวจวัดการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติและสภาวะเครียด

วันที่ 6 กันยายน 2565 โรงพยาบาลสวนปรุง ได้ให้การอนุเคราะห์ออกหน่วยให้บริการตรวจวัดการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติและสภาวะเครียดด้วยเครื่อง Bio-Feedback โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวัง ให้การดูแลสุขภาพใจ และเสริมพลังสร้างความเข้มแข็งทางใจให้แก่บุคคลากรเทศบาลตำบลชมภู เพื่อป้องกันภาวะเครียด ซึมเศร้า และฆ่าตัวตาย ณ บริเวณโดมด้านหลังอาคารเทศบาลตำบลชมภู
06 กันยายน 2565

พิธีตอนรับข้าราชการโอนย้าย นางดรุณี แก้วโพธา รองปลัดเทศบาล โอนย้ายมาจาก เทศบาลตำบลห้วยทราย ได้ย้ายมารับราชการที่เทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
(2 กันยายน 2565) เทศบาลตำบลชมภูได้จัดพิธีตอนรับข้าราชการโอนย้าย
นางดรุณี แก้วโพธา รองปลัดเทศบาล โอนย้ายมาจาก เทศบาลตำบลห้วยทราย ได้ย้ายมารับราชการที่เทศบาลตำบลชมภู นายวัยศักดิ์ ใจเทพ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ประธานสภา ปลัดเทศบาลและข้าราชการ เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณและอวยพร นางดรุณี แก้วโพธา รองปลัดเทศบาลที่ทำคุณประโยชน์แก่ เทศบาลตำบลห้วยทรายมามากกว่า10ปี
โดย นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภูตัวแทนคณะบริหารเทศบาล นายสุรชัย สุจาศรี ประธานสภาตัวแทนคณะสมาชิกสภาตำบลชมภู จ่าสิบตรีประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลตำบลชมภูตัวแทนข้าราชการและพนักงาน ร่วมกล่าวต้อนรับข้าราชการโอนย้ายและกล่าวขอบคุณพร้อมมอบวารสารประจำปีของเทศบาลตำบลชมภู ให้คณะผู้ติดตามมาส่งข้าราชการ จากเทศบาลตำบลห้วยทราย
02 กันยายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 30  (447 รายการ)