แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,484
เดือนที่แล้ว
1,931
ปีนี้
15,737
ปีที่แล้ว
50,079
ทั้งหมด
127,669
ไอพี ของคุณ
3.237.94.109ทต.ชมภู คว้ารางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบฯ 2563,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู รับรางวัลที่ 3 เทศบาลตำบล ประเภททั่วไป "รางวัลองค์กรปกครองที่มีการบริหารจัดการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 23 กันยายน 253 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เทศบาลตำบลชมภู คว้ารางวัลที่ 3 เทศบาลตำบล ประเภททั่วไป พร้อมรับเงินรางวัล 2,000,000 บาท โดย ดร.ธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เข้ารับรางวัลดังกล่าว
23 กันยายน 2563

ทต.ชมภู จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เทศบาลตำบลชมภู ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน เนื่องจากประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบถึงสิทธิของตนที่มีอยู่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ทำให้เกิดปัญหาการกระทำความผิด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตลอดจนขาดความระมัดระวังทำให้ผู้อื่นละเมิดสิทธิหรือเอาเปรียบตน และปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่พบบ่อย

เทศบาลตำบลชมภู จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างจริงจัง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำชุมชนและประชาชนในเทศบาลตำบลชมภู จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการป้องกันระมัดระวังมิให้มีการกระทำความผิด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสิทธิของตนเอง

ดร.ธวัช ชัยแก้ว นายกเทศบาลตำบลชมภู มอบหมายให้ ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลชมภู จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดลำพูน มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลชมภู

18 กันยายน 2563

ทต.ชมภู จัดโครงการโรงเรียนปลอดภัย ประจำการศึกษา 2563,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู คำนึงถึงความปลอดภัยต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรครู จัดโครงการโรงเรียนปลอดภัย ประจำการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อผู้ปกครองและคนในชุมชน

วันที่ 17 กันยายน 2563 ดร.ธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ จารุสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการโรงเรียนปลอดภัย ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู โดยอบรมให้ความรู้เด็กนักเรียนและบุคลากรครู ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในเรื่องการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมวินัยจราจรในโรงเรียน โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธงสารภี ร่วมถึงให้ความรู้การปฐมพยาบาลและฝึกช่วยเหลือเบื้องต้น การป้องกันอัคคีภัย และกิจกรรมป้องกันเด็กติดรถ จากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชมภู
17 กันยายน 2563

ทต.ชมภู ออกให้บริการพ่นเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) และชนิดหมอกควัน (Fog) ควบคุมและป้องกันการระบาดของยุง,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ดร.ธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชมภู ออกให้บริการพ่นเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) และชนิดหมอกควัน (Fog) ในเขตหมู่บ้านตำบลชมภู เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของการติดเชื้อจากยุง ซึ่งเป็นพาหะนำโรค เช่น โรคไข้เด่งกี่ โรคไข้ซิก้า โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
เทศบาลตำบลชมภู ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากยุงที่อาจจะเป็นพาหะนำโรคต่างๆ โดยการป้องกันและควบคุม ดังนี้

  • ป้องกันยุงลายกัด ยุงลายมักจะกัดคนในเวลากลางวัน ควรนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงเข้ามาในบ้าน หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้น ทายากันยุงที่สกัดจากพืชธรรมชาติ
  • กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ยุงลายจะเพาะพันธุ์ในน้ำใส ในภาชนะที่เก็บน้ำใช้ในบ้าน เช่น โอ่งน้ำ ถ้วยรองขาตู้กันมด แจกันดอกไม้ ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกระทำได้โดย
  •  ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด
  •  ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำใส่ในภาชนะขังน้ำ*ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น เพราะอาจมีน้ำขังได้
  •  ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูงในภาชนะที่มีน้ำขังขนาดใหญ่ เช่น อ่างบัว
  •  เปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็ก ๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน
  •  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ*ขัดขอบภาชนะทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำเพื่อทำลายไข่ยุงลาย
16 กันยายน 2563

กิจกรรมธาราบำบัด @สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลชมภู ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อผู้สูงวัย #ธาราบำบัด เป็นอีกหนึ่งวิธีรักษาโรค และทำกายภาพโดยใช้น้ำเป็นสื่อหรือตัวกลางในการรักษา เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคข้อ รวมถึงใช้ในการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งน้ำจะช่วยพยุงรองรับทุกส่วนของร่างกาย ทำให้เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น ช่วยลดแรงกระแทก การออกกำลังเบาๆในน้ำ เหมาะกับผู้สูงวัยและผู้ที่ป่วยเป็นโรคข้อต่างๆ

16 กันยายน 2563

กิจกรรม "พัฒนาสุขภาพจิต หัวใจสดใส ร่างกายแข็งแรง",เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เทศบาลตำบลชมภู ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ จัดโครงการพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในกิจกรรม "พัฒนาสุขภาพจิต หัวใจสดใส ร่างกายแข็งแรง" ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลชมภู โดยมีประชาชน ผู้สูงอายุเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมะจากพระนักเทศน์ พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด (สกทาคามี) ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง โดยใช้หลักธรรมเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ทั้งยังเป็นการสร้างแบบอย่างผู้สูงอายุที่มีคุณค่าต่อสังคมและชุมชนด้วย

โอกาสนี้ ดร.ธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

11 กันยายน 2563

ทต.ชมภู จัด คก.อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานฯ ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
วันที่ 11 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลชมภู จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เพื่อเป็นการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน โดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรม เพื่อยึดเหนี่ยวให้ข้าราชการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยได้รับเกียรติจาก นางจินตนา รัตนโชติกุล ท้องถิ่นอำเภอสารภี บรรยายในหัวข้อเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลชมภู
11 กันยายน 2563

ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเหมืองแม่คาวในเขตเทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
วันที่ 10 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลชมภู จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำในตำบลชมภู ณ เทศบาลตำบลชมภู

ดร.ธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานในการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 เนื่องมาจากทางเทศบาลตำบลชมภู จะได้ดำเนินโครงการขุดลอกลำเหมืองแม่คาวภายในเขตเทศบาลฯ เพื่อเป็นการปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดำเนินการต่อไป
10 กันยายน 2563

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 63,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เทศบาลตำบลชมภู จัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2563 ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชมภู โดยมี ดร.ธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานในที่ประชุม

10 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ทต.ชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

วันที่ 2 กันยายน 2563 ดร.ธวัช  ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานในการประชุมคระกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชมภู

02 กันยายน 2563

ทต.ชมภู จัดโครงการชมภูเมืองน่าอยู่ ประจำปี พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู โดยกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการชมภูเมืองน่าอยู่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลชมภู

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดร.ธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานเปิดโครงการชมภูเมืองน่าอยู่ ประจำปี พ.ศ 2563 โดยทางเทศบาลตำบลชมภู ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ท่ามกลางการพัฒนาประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชนที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่น ตำบล หมู่บ้าน และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ "นครแห่งชีวิต และความมั่นคง" ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน แต่ละตำบล ร่วมประชุมเพื่อให้ชุมชนมีการบริหารจัดการตนเองด้านวิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการด้านขยะมูลฝอยตั้งแต่ครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนโดยใช้รูปแบบหมู่บ้านสะอาด ถูกสุขลักษณะ สร้างเสริมสุขภาพชุมชน อยู่อย่างพอเพียงและมีความสุข
31 สิงหาคม 2563

ทต.ชมภู เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เทศบาลตำบลชมภู เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ

ดร.ธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลชมภู เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ "การสัมมนาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อการพัฒนาประเทศ" ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบรรยาย

27 สิงหาคม 2563

ทต.ชมภู เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : LPA ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

26 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลชมภู เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชมภู ซึ่งผลการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

26 สิงหาคม 2563

ทต.ชมภู จัดโครงการรณรงค์คัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 2563,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชมภู จัดโครงการรณรงค์คัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2563 โดยมี ดร.ธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในพื้นที่เกี่ยวกับการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี

 

 

24 สิงหาคม 2563

ทต.ชมภู จัดโครงการการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู จัดโครงการการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลชมภู

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ดร.ธวัช ชัยแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้ นายเสน่ห์ อินประมูล รองนายกเทศมนนตรีตำบลชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร สร้างเสริมความรู้ในการผลิตปุ๋ยใช้เอง และมีรายได้ให้กับเกษตรกร ประชาชน นักเรียนในพื้นที่เขตเทศบาล มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "ธาตุอาหารที่ต้องการ" และ "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกอง" โดยวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี และสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกอง โดยมีนักเรียน คณะครู เกษตรกร คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมโครงการกว่า 100 คน
21 สิงหาคม 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (71 รายการ)