แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
102
เดือนนี้
2,093
เดือนที่แล้ว
3,852
ปีนี้
24,480
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
158,191
ไอพี ของคุณ
3.239.118.166

คณะผู้บริหาร รับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อใช้ในศูนย์พักคอย,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

(13 กันยายน 2564) นายจำรัส จันติมา รองนายกเทศมนตรีตำบลชมภู พร้อมด้วย นายสุรชัย สุจาศรี ประธานสภาเทศบาลตำบลชมภู และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ เป็นตัวเเทนรับมอบสิ่งของบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อใช้ในศูนย์พักคอย (Community Isolation Center) เทศบาลตำบลชมภู

13 กันยายน 2564

โครงการป้องกันโรคพาหะติดเชื้อบ้านหนองป่าแสะ ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

วันที่ 12 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันโรคพาหะติดเชื้อบ้านหนองป่าแสะ ณ สถานรับเลี้ยงเด็กอนุบาลกฤษดา บ้านหนองป่าแสะ ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชมภู

12 กันยายน 2564

นายกอนันต์ เปิดกิจกรรมโครงการจัดการขยะในเครีวเรือนวิถีชุมชน,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

วันที่ 11 กันยายน 2564 นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจัดการขยะในครัวเรือนวิถีชุมชน ชุมชนพิเศษบ้านต้นหาด ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนพิเศษบ้านต้นหาด ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชมภู

11 กันยายน 2564

อบรมให้ความรู้ป้องกันการทุจริต เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม และวิธีการทำงานที่สุจริต โปร่งใส ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันการทุจริต เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม และวิธีการทำงานที่สุจริต โปร่งใส ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู ณ โดมหน้าเทศบาลตำบลชมภู

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลชมภู จัดโครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันการทุจริต เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม และวิธีการทำงานที่สุจริต โปร่งใส ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู

โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" และ "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ นางพัชรินทร์ ศรีดาว นักวิชาการคลังชำนาญการ และนางสาวเพ็ญสุภา ออรุ่งโรจน์ นักวิชาการคลังชำนาญการ
ช่วงบ่าย บรรยายเรื่อง การดำเนินการทางวินัย สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู วิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอภิพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง นิติกรชำนาญการ
10 กันยายน 2564

แจ้งดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านพญาชมภู-บ้านทุ่งขี้เสือ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
*** ข่าวประชาสัมพันธ์ ***

เทศบาลตำบลชมภู ขอแจ้งการดำเนินการโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพญาชมภู ม. 2 เชื่อม บ้านทุ่งขี้เสือ ม. 5 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ประชาชนผู้จะใช้เส้นทางดังกล่าว อาจไม่ได้รับความสะดวกจากการก่อสร้าง และใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางในช่วงเวลาก่อสร้าง จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน
09 กันยายน 2564

ทต.ชมภู ตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

ทต.ชมภู ตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในตำบลชมภู

(9 กันยายน 2564) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชมภู ลงพื้นที่เก็บน้ำประปาหมู่บ้านในตำบลชมภู เพื่อส่งตัวอย่างน้ำ ให้แก่ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ 

09 กันยายน 2564

งานพัฒนารายได้ ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ 2564 ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลชมภู เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี

08 กันยายน 2564

รับมอบสิ่งของ เพื่อใช้ในศูนย์พักคอย ทต.ชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายสำเภา จินะคำปา รองนายกเทศมนตรีตำบลชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ , หน้ากากอนามัย , เจลแอลกฮอล์ , ถุงมือแพทย์ และชุด PPE ให้กับศูนย์พักคอย รพ.สารภีบวรพัฒนา ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จากพันตรีพัฒนชัย นันทะเรือน กอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่

07 กันยายน 2564

ทต.ชมภู จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ฯ ประจำปี 2564  ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ณ โดมหน้าเทศบาลตำบลชมภู

นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้ นายสำเภา จินะคำปา รองนายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานในการเปฺดโครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลชมภู เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ในการปฏฺบัติงานทุกเรื่องต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของทุกคนในองค์กร และสิ่งสำคัญอีกประการ คือ "คน" ซึ่งจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นหลักในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น

โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจากพระสมุห์คเชนทร์เทพ สุเทโว เจ้าอาวาสวัดร่มป่าตอง และช่วงบ่าย นางจินตนา รัตนโชติกุล ท้องถิ่นอำเภอสารภี เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
07 กันยายน 2564

กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา มอบเครื่องฟอกอากาศให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา มอบเครื่องฟอกอากาศให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู

วันที่ 6 กันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู ได้รับมอบเครื่องฟอกอากาศ จากกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ จำนวน 2 เครื่อง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสถานศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภู ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

06 กันยายน 2564

โครงการเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคบ้านทุ่งขี้เสือ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
วันที่ 5 กันยายน 2564 นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เปิดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคบ้านทุ่งขี้เสือ ณ วัดทุ่งขี้เสือ ต.ชมกู อ.สารภี จ.เชียงใหม่

สนับสนุนโดย...กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชมภู
05 กันยายน 2564

จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ บ้านแม่สะลาบ ม.7 ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "ทำดีด้วยหัวใจ" สนับสนุนงบประมาณโดยเทศบาลตำบลชมภู

(4 กันยายน 2564) นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้ นายสุระสิทธิ์ ปันทอง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ "ทำดีด้วยหัวใจ โดยมี คุณกลิ่นสุคนธ์ พรหมชัย พัฒนากรอำเภอสารภีเป็นวิทยากร ณ บ้านแม่สะลาบ หมู่ที่ 7 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้จิตอาสา ฯ ได้ร่วมกันพร้อมใจพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
04 กันยายน 2564

นักศึกษามหาวิทยาลัยสู่ตำบล ม.แม่โจ้ มอบสื่อประชาสัมพันธ์,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

(3 กันยายน 2564) นักศึกษาจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าพบนายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เพื่อส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตำบลชมภู โอกาสนี้นายก ฯ อนันต์ ได้ให้ข้อคิดและแนวทางการทำงานในพื้นที่แก่น้อง ๆ นักศึกษา ฯ

03 กันยายน 2564

มอบอาหารข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค นำไปมอบให้กับผู้กักตัว,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู มอบอาหารข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค นำไปมอบให้กับผู้กักตัว จำนวน 2 แห่ง ภายในตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้นายกอนันต์ ส่งความห่วงใยผ่านเจ้าหน้าที่ ฯ ให้กำลังใจกับผู้กักตัว และแนะนำการปฏิบัติตัว และข้อปฏิบัติ ของกลุ่มผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
03 กันยายน 2564

ก่อสร้างท่อลอดลำเหมือง บ้านท่าต้นกวาว ม.4 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
*** ข่าวประชาสัมพันธ์ ***

เทศบาลตำบลชมภู ขอแจ้งการดำเนินการโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการถนนก่อสร้างท่อลอดลำเหมือง บ้านท่าต้นกวาว ม.4 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ประชาชนผู้จะใช้เส้นทางดังกล่าว อาจไม่ได้รับความสะดวกจากการก่อสร้าง และใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางในช่วงเวลาก่อสร้าง จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน
30 สิงหาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 17  (247 รายการ)