แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
509
เดือนที่แล้ว
1,351
ปีนี้
11,127
ปีที่แล้ว
50,079
ทั้งหมด
123,059
ไอพี ของคุณ
3.234.241.200กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลชมภู

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลชมภู ได้ดำเนินการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Long Term Care : LTC) ทั้ง 4 กลุ่ม ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลและได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ ตลอดจนมีสุขภาพกาย ใจ สมบูรณ์แข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลชมภู ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพญาชมภู และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าต้นกวาว โดยมีผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Manager) ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ที่ 2 บ้านพญาชมภู ต.ชมภู


 
21 พฤศจิกายน 2562