แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook



แบบสำรวจความคิดเห็น





ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
4,177
เดือนที่แล้ว
4,777
ปีนี้
22,750
ปีที่แล้ว
39,771
ทั้งหมด
196,232
ไอพี ของคุณ
18.232.52.135

เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม จัดเวทีคืนข้อมูลอาหารท้องถิ่นตำบลชมภู
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 คณะจากเครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม และเครือข่ายสวนผักคนเมืองกรุงเทพฯ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) จัดเวทีคืนข้อมูลระบบอาหารท้องถิ่นตำบลชมภู
สืบเนื่องมาจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบอาหารท้องถิ่นด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในระดับแนวคิด ความรู้ เทคนิคการทำเกษตรกรรมยั่งยืน พัฒนาเครื่องมือเพื่อนำไปสู่การมีความมั่นคงทางอาหาร เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นชุมชน และภาคประชาสังคม ซึ่งเกิดกระบวนการทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ 4 ตำบล คือ #ตำบลชมภู #ตำบลท่าศาลา #ตำบลสุเทพ #ตำบลแม่เหียะ มีกระบวนการศึกษาและสำรวจข้อมูลระบบอาหารท้องถิ่นในตำบลชมภู จนได้ข้อมูลระบบอาหารท้องถิ่นในระดับหนึ่ง เพื่อให้มีฐานข้อมูลระบบอาหารของชุมชนในท้องถิ่นที่ชัดเจน นำไปสรุปวิเคราะห์ให้เกิดแนวทางการจัดทำนโยบายท้องถิ่นในการสร้างพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน เป็นแนวทางในการสนับสนุนให้เกิดระบบอาหารยั่งยืนในท้องถิ่นต่อไป โดยมีคณะเกษตรกรตำบล ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมทองกวาว เทศบาลตำบลชมภู

 
05 พฤษภาคม 2565