แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
5,121
เดือนที่แล้ว
4,904
ปีนี้
28,598
ปีที่แล้ว
39,771
ทั้งหมด
202,080
ไอพี ของคุณ
3.236.107.249

4
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขี้เสือ และ หมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนมูล,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขี้เสือ ณ ร้านหน้าบ้าน คาเฟ่
(เวลา 09.30 - 12.00 น. วันที่ 8 เมษายน 2565)
หมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนมูล,ต้นหาด ณ โดมหน้าเทศบาลตำบลมภู
(เวลา 13.30 - 16.00 น. วันที่ 8 เมษายน 2565)
08 เมษายน 2565

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 3 บ้านสุพรรณ และหมู่ที่ 6 บ้านบุปผาราม,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565
หมู่ที่ 3 บ้านป่ากล้วยสุพรรณ ณ ศาลาเลือกตั้ง ม.3
(เวลา 09.30 - 12.00 น. วันที่ 7 เมษายน 2565)
หมู่ที่ 6 บ้านบุปผาราม ณ ศาลาเสื้อบ้านบุปฝาราม
(เวลา 13.30 - 16.00 น. วันที่ 7 เมษายน 2565)
07 เมษายน 2565

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 4 บ้านท่าต้นกวาว,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
หมู่ที่ 4 บ้านท่าต้นกวาว ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน/SML (ข้างศพด.เก่า)
(เวลา 09.30 - 12.00น. และ 13.30 - 16.00น. วันที่ 5 เมษายน 2565)
05 เมษายน 2565

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 หมู่ที่ 1 บ้านหนองป่าแสะ หมู่ที่ 2 บ้านพญาชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
โดยวันที่ 4 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และอาสามัครที่ได้เข้าร่วมการอบรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ลงพื้นที่บริเวณบ้านหนองป่าแสะ หมู่ที่ 1 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์เลี้ยงของคนในชุมชน
โดยมีกำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
.
หมู่ที่ 1 บ้านหนองป่าแสะ ณ ศาลาหน้าวัดหนองป่าแสะ
(เวลา 09.30 - 12.00 น. วันที่ 4 เมษายน 2565)
.
หมู่ที่ 2 บ้านพญาชมภู ณ โดมประชารัฐหน้าวัดพญาชมภู
(เวลา 13.30 - 16.00 น. วันที่ 4 เมษายน 2565)
.
หมู่ที่ 4 บ้านท่าต้นกวาว ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน/SML (ข้างศพด.เก่า)
(เวลา 09.30 - 12.00น. และ 13.30 - 16.00น. วันที่ 5 เมษายน 2565)
.
หมู่ที่ 3 บ้านป่ากล้วยสุพรรณ ณ ศาลาเลือกตั้ง ม.3
(เวลา 09.30 - 12.00 น. วันที่ 7 เมษายน 2565)
.
หมู่ที่ 6 บ้านบุปผาราม ณ ศาลาเสื้อบ้านบุปฝาราม
(เวลา 13.30 - 16.00 น. วันที่ 7 เมษายน 2565)
.
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขี้เสือ ณ ศาลาวัดทุ่งขี้เสือ
(เวลา 09.30 - 12.00 น. วันที่ 8 เมษายน 2565)
.
หมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนมูล,ต้นหาด ณ โดมหน้าเทศบาลตำบลมภู
(เวลา 13.30 - 16.00 น. วันที่ 8 เมษายน 2565)
.
หมู่ที่ 7 บ้านแม่สะลาบ ณ ศาลาSML (หัวสะพานแม่สะลาบ)
(เวลา 09.30 - 12.00 น. วันที่ 11 เมษายน 2565)
.
หมู่ที่ 9 บ้านร่มป่าตอง ณ ศาลาประปาหมู่บ้าน
(เวลา 13.30 - 16.00 น. วันที่ 11 เมษายน 2565)
04 เมษายน 2565

ปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับคณะนักเรียนนักศึกษาที่ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานในการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับคณะนักเรียน นักศึกษา ที่ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลชมภู มีนโยบายส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน ลดรายจ่ายให้กับผู้ปกครอง อีกทั้งได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในการทำงาน สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตในอนาคตได้ ซึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ชีวิตกว่า 12 คน
04 เมษายน 2565

รวมพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย ม.2,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
ตัวแทนจิตอาสาจากสถานีตำรวจภูธรสารภี , กองพันพัฒนาที่ 3 และจิตอาสาเทศบาลตำบลชมภู ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ขนย้ายสิ่งของบริเวณที่เกิดเหตุอัคคีภัย หมู่ที่ 2 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
พร้อมกันนี้ ได้ร่วมมอบปัจจัย สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 2
01 เมษายน 2565

รับมอบทุนอุปการะเด็ก จาก“กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

วันที่ 1 เมษายน 2565 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลชมภูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชมภู รับมอบทุนอุปการะเด็ก จาก“กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

01 เมษายน 2565

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลชมภูที่ได้รับความเสียหายจากกรณีไฟไหม้บ้านเรือนในหมู่ที่ 2,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชมภู เป็นประธานประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลชมภู ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีไฟไหม้บ้านเรือนในหมู่ที่ 2 และ ประชาชนที่ได้รับความเสียหายด้านการเกษตร จากวาตภัย โดนมีผู้เข้าร่วมการประชุม ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล เกษตรอำเภอ กำนัน ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย และ นักพัฒนาชุมชนเทศบาล ณ ห้องประชุมทองกวาว

31 มีนาคม 2565

ออกตรวจร้านจำหน่ายปุ๋ย สารเคมีและวัตถุอันตรายทางการเกษตร,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

เทศบาลตำบลชมภู ออกตรวจร้านจำหน่ายปุ๋ยเพื่อการเกษตร ร่วมกับ เกษตรอำเภอ , สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ และตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยให้มีมาตรฐาน ไม่ขายหรือผลิตปุ๋ย/สารเคมี ผิดมาตรฐานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

30 มีนาคม 2565

เหตุการณ์เพลิงไหม้ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
สืบเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลชมภู เมื่อช่วงค่ำคืนวันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชมภู เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่ดังกล่าว
โดยในวันนี้ (30 มีนาคม 2565) นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้ นายสำเภา จินะคำปา รองนายกเทศมนตรีฯ นายจำรัส จันติมา รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาล , รองปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู เข้าสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย หมู่ที่ 2 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลชมภู จึงขอเชิญชวนท่านใดที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของ หรือปัจจัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ สามารถบริจาคได้ที่ บ้านผู้ประสบภัย ข้างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชมภูสามัคคี จำกัด หรือบริจาคในบัญชีชื่อ น.ส. ศศิธร ขันคำ เลขที่บัญชี 2862449129 ธนาคารกสิกรไทย
30 มีนาคม 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชมภู เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงกู้ชีพกู้ภัย,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชมภู เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงกู้ชีพกู้ภัย ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สถานีดับเพลิงยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับเทศบาลทั้ง12ตำบลในพื้นที่อำเภอสารภี

29 มีนาคม 2565

เทศบาลตำบลชมภู เข้ารับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้ กองคลัง เทศบาลตำบลชมภู นำโดย นางจันทนา กันทาใจ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองคลัง เข้ารับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ) ณ ห้องประชุมทองกวาว เทศบาลตำบลชมภู

25 มีนาคม 2565

ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการหินคลุกภายในตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการหินคลุกภายในตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

25 มีนาคม 2565

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลชมภู ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ และทรงมีประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยรัฐบาลได้สนองพระปณิธาน จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ณ โดมหน้าเทศบาลตำบลชมภู

นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานเปิดโครงการฯ เน้นย้ำและเร่งกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากพื้นที่ตำบลชมภู โดยได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี อบรมให้ความรู้บรรยายในหัวข้อ สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการป้องกัน และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่ตัวแทนชุมชน โดยวิทยากร นายดวงจันทร์ ใจจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอสารภี พร้อมกันนี้ เทศบาลตำบลชมภู และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เร่งกำจัดให้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าหมดสิ้นไป


กำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ????????????
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
.
????หมู่ที่ 1 บ้านหนองป่าแสะ ณ ศาลาหน้าวัดหนองป่าแสะ
(เวลา 09.30 - 12.00 น. วันที่ 4 เมษายน 2565)
.
????หมู่ที่ 2 บ้านพญาชมภู ณ โดมประชารัฐหน้าวัดพญาชมภู
(เวลา 13.30 - 16.00 น. วันที่ 4 เมษายน 2565)
.
????หมู่ที่ 4 บ้านท่าต้นกวาว ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน/SML (ข้างศพด.เก่า)
(เวลา 09.30 - 12.00น. และ 13.30 - 16.00น. วันที่ 5 เมษายน 2565)
.
????หมู่ที่ 3 บ้านป่ากล้วยสุพรรณ ณ ศาลาเลือกตั้ง ม.3
(เวลา 09.30 - 12.00 น. วันที่ 7 เมษายน 2565)
.
????หมู่ที่ 6 บ้านบุปผาราม ณ ศาลาเสื้อบ้านบุปฝาราม
(เวลา 13.30 - 16.00 น. วันที่ 7 เมษายน 2565)
.
????หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขี้เสือ ณ ศาลาวัดทุ่งขี้เสือ
(เวลา 09.30 - 12.00 น. วันที่ 8 เมษายน 2565)
.
????หมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนมูล,ต้นหาด ณ โดมหน้าเทศบาลตำบลมภู
(เวลา 13.30 - 16.00 น. วันที่ 8 เมษายน 2565)
.
????หมู่ที่ 7 บ้านแม่สะลาบ ณ ศาลาSML (หัวสะพานแม่สะลาบ)
(เวลา 09.30 - 12.00 น. วันที่ 11 เมษายน 2565)
.
????หมู่ที่ 9 บ้านร่มป่าตอง ณ ศาลาประปาหมู่บ้าน
(เวลา 13.30 - 16.00 น. วันที่ 11 เมษายน 2565)
.
โดย เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
(ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2565 – 11 เมษายน 2565)
24 มีนาคม 2565

สังเกตการณ์ขุดลอกลำเหมืองพญาคำชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลชมภู ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ ขุดลอก ลำเหมืองพญาคำชมภูบน โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักรกล จากสำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
24 มีนาคม 2565

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 27  (394 รายการ)