แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
1,030
เดือนที่แล้ว
2,417
ปีนี้
13,040
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
146,751
ไอพี ของคุณ
34.239.157.140

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมแบ่งปันสิ่งของอุปโภคบริโภคผ่านทาง #ตู้มีแล้วแบ่งปัน เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) มารับสิ่งของเพื่อการอุปโภคบริโภคดำรงชีพต่อไป ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “ มีแล้วแบ่งปัน ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
โดยประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบและความเดือนร้อนจากสถานการณ์ COVID - 19 สามารถมารับเครื่องอุปโภค-บริโภค ได้ที่เทศบาลตำบลชมภู
11 มิถุนายน 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุง แผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงของตำบล,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้ นายสำเภา จินะคำปา รองนายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุง แผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงของตำบล ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล " แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน " ประจำปี 2564 จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (กอ.รมน. เชียงใหม่) ณ โดมหน้าเทศบาลตำบลชมภู

01 มิถุนายน 2564

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว เทศบาลตำบลชมภู ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชมภู เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) โดยมีนายสำเภา จินะคำปา รองนายกเทศมนตรีตำบลชมภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชมภู เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

01 มิถุนายน 2564

ทต.ชมภู จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชมภู
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 13.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชมภู โดยมี จ่าสิบตรี ประสิทธิ์ บัวเต้า ปลัดเทศบาลตำบลชมภู เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องทองกวาว เทศบาลตำบลชมภู
27 พฤษภาคม 2564

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลชมภู

เทศบาลตำบลชมภู ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการนี้ขึ้นมา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบข้อความตามความเป็นจริง ดังต่อไปนี้

https://forms.gle/PteZHp14a99kyUep8

24 พฤษภาคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (5 รายการ)