แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
2,820
เดือนที่แล้ว
2,503
ปีนี้
17,333
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
151,044
ไอพี ของคุณ
3.237.6.124

พิธีลงนาม MOU การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู จัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน โดยได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในชุมชน เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3Rs ตั้งแต่ต้นทาง และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง จากนั้นได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ระหว่างเทศบาลตำบลชมภู วัด ชุมชน โรงเรียนในชุมชน ณ โดมหน้าเทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
29 มิถุนายน 2564

ทต.ชมภู ออกพ่นยาฆ่ายุงในพื้นที่ตำบลชมภู,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ฯ เทศบาลตำบลชมภู ออกพ่นยาฆ่ายุง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ในพื้นที่ตำบลชมภู

ท่านสามารถดูตารางการ วัน เวลา สถานที่ การลงพื้นที่ปฏิบัติการพ่นยาฆ่ายุงตัวแก่ ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเจ้าหน้าที่เข้าทำการพ่นยาฆ่ายุง
15 มิถุนายน 2564

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
นายอำเภอสารภี เปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ประชาชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน และเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

โดยนายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เน้นย้ำถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID - 19 พร้อมทั้งสนันสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

โอกาสนี้นายชูเดช เกตุชูรัตน์ ส.อบจ.เชียงใหม่ สนับสนุนเครื่องพ่นยาฆ่ายุง ในโครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14 มิถุนายน 2564

จนท.ทต.ชมภู ร่วมกับ จนท.จาก สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนน้ำเน่าเสีย,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th

(27 พ.ค. 64) เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชมภู ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนน้ำเน่าเสีย บริเวณลำเหมืองเส้นหลังร้านเนโกะเอม่อนคาเฟ่เชียงใหม่ เบื้องต้นได้เก็บตัวอย่างน้ำในลำเหมือง เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัด เพื่อทำการแก้ไขปัญหาต่อไป

27 พฤษภาคม 2564

ทต.ชมภู จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เทศบาลตำบลชมภู จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2564
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณโดมหน้าเทศบาลตำบลชมภู โดยมีวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสารภี บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ในเรื่องของสถานการณ์ และแนวทางการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงสาธิตการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี เพื่อให้อาสาสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัยให้แก่สัตว์เลี้ยงที่ประชาชนได้ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงในตำบลชมภูต่อไป
21 พฤษภาคม 2564

จนท.กองสาธารณสุข ฯ ทต.ชมภู ออกตรวจร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายอาหาร ในเขต ต.ชมภู  ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเพิ่มความมั่นใจต่อผู้บริโภค,เทศบาลตำบลชมภู,chompoo.go.th
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ฯ เทศบาลตำบลชมภู ออกตรวจร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายอาหาร ในเขตตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร เพื่อเพิ่มความมั่นใจต่อผู้บริโภค
นายอนันต์ ฟองจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชมภู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหาร ร้านจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลชมภู ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ที่จัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาหารเพื่อทำให้อาหาร สะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค หนอนพยาธิ และสารเคมีต่าง ๆ ที่เป็นอันตราย หรืออาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย สุขภาพอนามัยและการดำรงชีวิตของผู้บริโภค
ทั้งนี้ ได้ทำการทดสอบหาเชื้อโคลิฟอร์ม (แบคทีเรียที่พบในน้ำ ดิน เป็นเชื้อที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของสัตว์เลือดอุ่น แต่ก็สามารถพบได้ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและแพร่กระจายไปยังสถานที่ผลิตอาหารและแหล่งน้ำดื่ม) ซึ่งอาจทำให้เกิดอาหารเป็นพิษและโรคที่รุนแรงได้
20 พฤษภาคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (6 รายการ)