แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
102
เดือนนี้
2,093
เดือนที่แล้ว
3,852
ปีนี้
24,480
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
158,191
ไอพี ของคุณ
3.239.118.166
นายสุรชัย สุจาศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลชมภู
หมายเลขติดต่อ 053-420779

นายบุญเกื้อ ไชยวงศ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลชมภู
หมายเลขติดต่อ 053-420779
นางพราวพร วงค์กัณทรักษ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลชมภู
หมายเลขติดต่อ 053-420779

นายเกษม กันทะตุ่น
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 1
หมายเลขติดต่อ
053-420779
นายพณพจน์ กันทวี
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 1
หมายเลขติดต่อ
053-420779
นายบัญญัติ สุภาศรี
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 1
หมายเลขติดต่อ
053-420779
นายทนันท์ อินต๊ะมา
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 1
หมายเลขติดต่อ
053-420779
นายปริญญา ขำสว่าง
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 1
หมายเลขติดต่อ
053-420779

นายประสงค์ บุญฟู
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 2
หมายเลขติดต่อ
053-420779


นายศรัณย์วิทย์ ก้อนแก้ว
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 2
หมายเลขติดต่อ
053-420779


นายอธิคม วรรณเวก
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 2
หมายเลขติดต่อ
053-420779


นายไพบูรณ์ ศรีคำมูล
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 2
หมายเลขติดต่อ
053-420779