แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
193
เดือนนี้
2,662
เดือนที่แล้ว
4,236
ปีนี้
2,662
ปีที่แล้ว
39,771
ทั้งหมด
176,144
ไอพี ของคุณ
35.153.100.128
นายสุรชัย สุจาศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลชมภู
หมายเลขติดต่อ 087-992-8159 / 095-7566482

นายบุญเกื้อ ไชยวงศ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลชมภู
หมายเลขติดต่อ 081-951-6315
นางพราวพร วงค์กัณทรักษ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลชมภู
หมายเลขติดต่อ 081-993-6396

นายเกษม กันทะตุ่น
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 1
หมายเลขติดต่อ
091-006-7451
นายพณพจน์ กันทวี
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 1
หมายเลขติดต่อ
089-854-7823
นายบัญญัติ สุภาศรี
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 1
หมายเลขติดต่อ
095-796-8459
นายทนันท์ อินต๊ะมา
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 1
หมายเลขติดต่อ
085-527-2397
นายปริญญา ขำสว่าง
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 1
หมายเลขติดต่อ
093-304-6555

นายประสงค์ บุญฟู
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 2
หมายเลขติดต่อ
081-952-3541


นายศรัณย์วิทย์ ก้อนแก้ว
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 2
หมายเลขติดต่อ
080-952-6393


นายอธิคม วรรณเวก
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 2
หมายเลขติดต่อ
092-065-9794


นายไพบูรณ์ ศรีคำมูล
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลชมภู เขต 2
หมายเลขติดต่อ
084-687-6377