แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

กกต เชียงใหม่ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
777
เดือนที่แล้ว
2,255
ปีนี้
10,370
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
144,081
ไอพี ของคุณ
3.237.48.165
นายประทวน มหายศ
ประธานสภาเทศบาล

นางสาวภัทรกร แสงบุญ
รองประธานสภาเทศบาล
นายบัญญัติ สุภาศรี
เลขานุการสภาเทศบาล


นายสมพร เกษพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายไพบูรณ์ ศรีคำมูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายสุรชัย สุจาศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายบุญเกื้อ ไชยวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


นายวรายุทธ ชูจิตร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


ว่าที่ร้อยตรีมนัส ปันตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2


นายถนอม ทาทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2


นายพีรศักดิ์ ชัยมงคล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2


นายวิโรจน์ คำภีระ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2