แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

กกต เชียงใหม่ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
2,158
เดือนที่แล้ว
2,226
ปีนี้
4,384
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
138,095
ไอพี ของคุณ
3.238.36.32

ลำดับรายการวันที่
1การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน4 ม.ค. 2563
2การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน-ระยะที่-24 ม.ค. 2563
3การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน-ระยะที่-14 ม.ค. 2563
4การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน4 ม.ค. 2563
5การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ4 ม.ค. 2563
6การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ4 ม.ค. 2563
7การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด-อปท.4 ม.ค. 2563
8การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน4 ม.ค. 2563
9การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา-39-ทวิ4 ม.ค. 2563
10การแจ้งถมดิน4 ม.ค. 2563
11การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ4 ม.ค. 2563
12การแจ้งขุดดิน4 ม.ค. 2563
13การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา-39-ทวิ4 ม.ค. 2563
14การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร-ตามมาตรา-224 ม.ค. 2563
15การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร-ตามมาตรา-214 ม.ค. 2563
16การขออนุญาตดัดแปลง-หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถฯ4 ม.ค. 2563
17การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร4 ม.ค. 2563
18การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-214 ม.ค. 2563
19การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ-พื้นที่ไม่เกิน-200-ตรม.4 ม.ค. 2563
20การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ-อปท.4 ม.ค. 2563

12  >> >|