แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
239
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
416
เดือนที่แล้ว
4,303
ปีนี้
43,413
ปีที่แล้ว
39,771
ทั้งหมด
216,895
ไอพี ของคุณ
44.192.26.60

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือจัดการข้อร้องเรียน4 ม.ค. 2563
2การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ4 ม.ค. 2563
3การขอใบรับรองการก่อสร้าง-ดัดแปลง-หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-324 ม.ค. 2563
4การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ4 ม.ค. 2563
5การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน4 ม.ค. 2563
6การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์4 ม.ค. 2563
7การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์-14 ม.ค. 2563
8การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ-อปท.4 ม.ค. 2563
9การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ-พื้นที่ไม่เกิน-200-ตรม.4 ม.ค. 2563
10การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-214 ม.ค. 2563
11การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร4 ม.ค. 2563
12การขออนุญาตดัดแปลง-หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถฯ4 ม.ค. 2563
13การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร-ตามมาตรา-214 ม.ค. 2563
14การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร-ตามมาตรา-224 ม.ค. 2563
15การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา-39-ทวิ4 ม.ค. 2563
16การแจ้งขุดดิน4 ม.ค. 2563
17การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ4 ม.ค. 2563
18การแจ้งถมดิน4 ม.ค. 2563
19การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา-39-ทวิ4 ม.ค. 2563
20การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน4 ม.ค. 2563

12  >> >|