แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
1,037
เดือนที่แล้ว
1,951
ปีนี้
1,037
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
134,748
ไอพี ของคุณ
18.234.247.75

ลำดับรายการวันที่
1แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ10 ม.ค. 2563
2แผ่นพับประชาสัมพันธ์ “ภัยธรรมชาติ”10 ม.ค. 2563
3แผ่นพับ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง”10 ม.ค. 2563
4แผ่นพับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง10 ม.ค. 2563

1