แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
158
เมื่อวานนี้
153
เดือนนี้
4,019
เดือนที่แล้ว
4,777
ปีนี้
22,592
ปีที่แล้ว
39,771
ทั้งหมด
196,074
ไอพี ของคุณ
18.232.52.135

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 เม.ย. 2565
2การปฏิบัติหน้าที่และการดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง/รถจักรยานยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักปลัดเทศบาลตำบลชมภู24 มี.ค. 2565
3ผลการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256524 มี.ค. 2565
4รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร4 มี.ค. 2565
5แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป1 มี.ค. 2565
6แต่งตั้งผู้รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม1 มี.ค. 2565
7แต่งตั้งผู้รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา1 มี.ค. 2565
8ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)15 ก.พ. 2565
9รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256511 ก.พ. 2565
10คำสั่ง มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี11 ก.พ. 2565
11คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ITA ประจำปี 256518 ม.ค. 2565
12ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)5 ม.ค. 2565
13การสร้างขวัญกำลังใจ และการให้โทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕4 ม.ค. 2565
14คำสั่ง เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาลให้กับรองนายกเทศมนตรี20 ธ.ค. 2564
15ประกาศเทศบาลตำบลขัวมุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง3 พ.ย. 2564
16ประกาศ เรื่อง จุดให้บริการประชาชน (ONESTOP SERVICE)1 พ.ย. 2564
17ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)18 ต.ค. 2564
18นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 256511 ต.ค. 2564
19ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร11 ต.ค. 2564
20คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล11 ต.ค. 2564

12  >> >|