แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
102
เดือนนี้
2,093
เดือนที่แล้ว
3,852
ปีนี้
24,480
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
158,191
ไอพี ของคุณ
3.239.118.166

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)11 ส.ค. 2564
2ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน11 ส.ค. 2564
3คำสั่ง เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายในหน้าที่ของรองนายกเทศมนตรีตำบลชมภู 30 มิ.ย. 2564
4ประกาศ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน3 พ.ย. 2563
5คำสัง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ5 ก.พ. 2563
6แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลชมภู5 ก.พ. 2563
7ประกาศการดำเนินการตามมาตรการการป้องและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ15 พ.ย. 2562
8คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองช่าง23 ต.ค. 2562
9คำสั่งเทศบาลตำบลชมภู เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่4 ต.ค. 2562
10ประกาศ การเปิดช่องทางที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน3 ก.ค. 2561

1