แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
158
เมื่อวานนี้
122
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,353
ปีนี้
35,535
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
169,246
ไอพี ของคุณ
52.23.219.12

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลชมภู รอบ 6 เดือน13 พ.ค. 2564
2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2564 13 พ.ค. 2564
3มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม12 ม.ค. 2564
4โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันการทุจริต ปี 25644 ม.ค. 2564
5รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256330 ธ.ค. 2563
6แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ11 ม.ค. 2563
7แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี11 ม.ค. 2563
8แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ30 ก.ย. 2561
9แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)3 ต.ค. 2560
10มาตรการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 1 ม.ค. 2513

1