แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
1,030
เดือนที่แล้ว
2,417
ปีนี้
13,040
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
146,751
ไอพี ของคุณ
34.239.157.140

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลชมภู รอบ 6 เดือน13 พ.ค. 2564
2แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2564 13 พ.ค. 2564
3มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม12 ม.ค. 2564
4โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันการทุจริต ปี 25644 ม.ค. 2564
5รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256330 ธ.ค. 2563
6แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ11 ม.ค. 2563
7แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี11 ม.ค. 2563
8แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ30 ก.ย. 2561
9แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)3 ต.ค. 2560

1