แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
237
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
416
เดือนที่แล้ว
4,303
ปีนี้
43,413
ปีที่แล้ว
39,771
ทั้งหมด
216,895
ไอพี ของคุณ
44.192.26.60

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติม (ครั้งที่๖)25 เม.ย. 2565
2ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25657 ม.ค. 2565
3รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256530 ธ.ค. 2564
4ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ของเทศบาลตำบลชมภู8 ธ.ค. 2564
5แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลชมภู พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 257018 ต.ค. 2564
6การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลชมภู14 ต.ค. 2564
7ขออนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลชมภู14 ต.ค. 2564
8ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) ของเทศบาลตำบลชมภู4 มิ.ย. 2564
9แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 229 พ.ค. 2563
10แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 13 ก.พ. 2563
11แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)7 มิ.ย. 2562

1