แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook



แบบสำรวจความคิดเห็น





ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
193
เดือนนี้
2,662
เดือนที่แล้ว
4,236
ปีนี้
2,662
ปีที่แล้ว
39,771
ทั้งหมด
176,144
ไอพี ของคุณ
35.153.100.128

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนกรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ30 มิ.ย. 2564
2คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล14 พ.ค. 2564
3คู่มือปฏิบัติงานนิติการ2 เม.ย. 2564
4คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ9 มี.ค. 2564
5มาตรการแนวทางการให้เทศบาลตำบลชมภูเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน1 ก.พ. 2564
6คู่มือการเลื่อนเงินเดือน9 มิ.ย. 2563
7คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ9 มิ.ย. 2563
8คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ9 มิ.ย. 2563
9คู่มือแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน9 มิ.ย. 2563
10คู่มือแผนพัฒนา9 มิ.ย. 2563
11คู่มือละเมิด9 มิ.ย. 2563
12คู่มือการตรวจสอบการคลัง-การเงิน9 มิ.ย. 2563
13คู่มือการประเมิน ITA 25639 มิ.ย. 2563
14คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น9 มิ.ย. 2563
15แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ11 ม.ค. 2563
16การปรับปรุงขั้นตอนและการลดระยะเวลาปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 256111 ม.ค. 2561

1