แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
1,030
เดือนที่แล้ว
2,417
ปีนี้
13,040
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
146,751
ไอพี ของคุณ
34.239.157.140

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล14 พ.ค. 2564
2คู่มือปฏิบัติงานนิติการ2 เม.ย. 2564
3คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ9 มี.ค. 2564
4มาตรการแนวทางการให้เทศบาลตำบลชมภูเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน1 ก.พ. 2564
5คู่มือการเลื่อนเงินเดือน9 มิ.ย. 2563
6คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ9 มิ.ย. 2563
7คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ9 มิ.ย. 2563
8คู่มือแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน9 มิ.ย. 2563
9คู่มือแผนพัฒนา9 มิ.ย. 2563
10คู่มือละเมิด9 มิ.ย. 2563
11คู่มือการตรวจสอบการคลัง-การเงิน9 มิ.ย. 2563
12คู่มือการประเมิน ITA 25639 มิ.ย. 2563
13คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น9 มิ.ย. 2563
14แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ11 ม.ค. 2563
15การปรับปรุงขั้นตอนและการลดระยะเวลาปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 256111 ม.ค. 2561

1