แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
1,653
เดือนที่แล้ว
1,951
ปีนี้
1,653
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
135,364
ไอพี ของคุณ
18.234.247.75

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น9 มิ.ย. 2563
2คู่มือการประเมิน ITA 25639 มิ.ย. 2563
3คู่มือการตรวจสอบการคลัง-การเงิน9 มิ.ย. 2563
4คู่มือละเมิด9 มิ.ย. 2563
5คู่มือแผนพัฒนา9 มิ.ย. 2563
6คู่มือแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน9 มิ.ย. 2563
7คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ9 มิ.ย. 2563
8คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ9 มิ.ย. 2563
9คู่มือการเลื่อนเงินเดือน9 มิ.ย. 2563
10แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ11 ม.ค. 2563
11การปรับปรุงขั้นตอนและการลดระยะเวลาปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 256111 ม.ค. 2561

1