แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
232
เมื่อวานนี้
163
เดือนนี้
416
เดือนที่แล้ว
4,303
ปีนี้
43,413
ปีที่แล้ว
39,771
ทั้งหมด
216,895
ไอพี ของคุณ
44.192.26.60

ลำดับรายการวันที่
1ข้อแนะนำในการติดต่องานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลชมภู27 ม.ค. 2565
2ข้อแนะนำในการติดต่องานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลชมภู27 ม.ค. 2565
3คู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 15 ก.ค. 2564
4คู่มือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร14 ก.ค. 2564
5คู่มือสำหรับประชาชน-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ2 ก.พ. 2564
6ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย6 ม.ค. 2564
7การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น25 ก.พ. 2563
8ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี2563 และกลยุทธบริหารงานบุคคล24 ก.พ. 2563
9การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลชมภู 23 ก.พ. 2563
10ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร22 ก.พ. 2563
11คู่มือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์29 ม.ค. 2562

1