แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
102
เดือนนี้
2,093
เดือนที่แล้ว
3,852
ปีนี้
24,480
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
158,191
ไอพี ของคุณ
3.239.118.166

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการประชาชน ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 15 ก.ค. 2564
2คู่มือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร14 ก.ค. 2564
3คู่มือสำหรับประชาชน-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ2 ก.พ. 2564
4ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย6 ม.ค. 2564
5การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น25 ก.พ. 2563
6ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี2563 และกลยุทธบริหารงานบุคคล24 ก.พ. 2563
7การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลชมภู 23 ก.พ. 2563
8ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร22 ก.พ. 2563
9คู่มือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์29 ม.ค. 2562

1