แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
5,121
เดือนที่แล้ว
4,904
ปีนี้
28,598
ปีที่แล้ว
39,771
ทั้งหมด
202,080
ไอพี ของคุณ
3.236.107.249

ลำดับรายการวันที่
1รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 25652 พ.ค. 2565
2รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65)11 เม.ย. 2565
3รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 25656 เม.ย. 2565
4รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน5 เม.ย. 2565
5รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 25654 เม.ย. 2565
6รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256528 ก.พ. 2565
7รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม 256531 ม.ค. 2565
8รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 64 - ธันวาคม 64)11 ม.ค. 2565
9รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 256431 ธ.ค. 2564
10ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256420 ธ.ค. 2564
11รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 256430 พ.ย. 2564
12รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 256415 ต.ค. 2564
13รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 63 - มีนาคม 64 ประจำปีงบประมาณ 256430 มี.ค. 2564
14รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลชมภู 11 มี.ค. 2564
15รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256428 ก.พ. 2564
16รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม 256431 ม.ค. 2564
17รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256418 ม.ค. 2564
18รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม 256331 ธ.ค. 2563
19รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 25631 ธ.ค. 2563
20งบการเงินประจำปีงบประมาณ 256323 พ.ย. 2563

123  >> >|