แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookแบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต เชียงใหม่

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
193
เดือนนี้
2,662
เดือนที่แล้ว
4,236
ปีนี้
2,662
ปีที่แล้ว
39,771
ทั้งหมด
176,144
ไอพี ของคุณ
35.153.100.128

ลำดับรายการวันที่
1รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 63 - มีนาคม 64 ประจำปีงบประมาณ 256430 มี.ค. 2564
2รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลชมภู 11 มี.ค. 2564
3รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256428 ก.พ. 2564
4รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม 256431 ม.ค. 2564
5รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256418 ม.ค. 2564
6รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม 256331 ธ.ค. 2563
7รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 25631 ธ.ค. 2563
8งบการเงินประจำปีงบประมาณ 256323 พ.ย. 2563
9รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 25631 พ.ย. 2563
10งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 636 ต.ค. 2563
11รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกันยายน 25631 ต.ค. 2563
12รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนสิงหาคม 25631 ก.ย. 2563
13รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม31 ก.ค. 2563
14รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 16 ก.ค. 2563
15รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน30 มิ.ย. 2563
16รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม31 พ.ค. 2563
17รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน30 เม.ย. 2563
18รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 256314 เม.ย. 2563
19รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 210 เม.ย. 2563
20งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 256331 มี.ค. 2563

12  >> >|