แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
1,653
เดือนที่แล้ว
1,951
ปีนี้
1,653
ปีที่แล้ว
21,779
ทั้งหมด
135,364
ไอพี ของคุณ
18.234.247.75

ลำดับรายการวันที่
1รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม31 ก.ค. 2563
2รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 16 ก.ค. 2563
3รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน30 มิ.ย. 2563
4รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม31 พ.ค. 2563
5รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน30 เม.ย. 2563
6รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 256314 เม.ย. 2563
7รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 210 เม.ย. 2563
8งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 256331 มี.ค. 2563
9รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 256329 ก.พ. 2563
10รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256324 ก.พ. 2563
11รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน24 ก.พ. 2563
12รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณเดือน มกราคม 256331 ม.ค. 2563
13รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณเดือน ธันวาคม 256214 ม.ค. 2563
14รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ ประจำปี 25621 ต.ค. 2562
15รายงานรับ-จ่ายไตรมาส-21 ต.ค. 2561
16รายงานรับ-จ่ายเงิน สำนักนโยบาย ประจำปี-256130 ก.ย. 2561
17ค่าใช้จ่าย ประจำปี 255930 ก.ย. 2559

1