แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/12/2562
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
608
เดือนที่แล้ว
1,704
ปีนี้
12,930
ปีที่แล้ว
50,079
ทั้งหมด
124,862
ไอพี ของคุณ
54.160.19.155

ลำดับรายการวันที่
1รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 256314 เม.ย. 2563
2รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 210 เม.ย. 2563
3งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 256331 มี.ค. 2563
4รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 256329 ก.พ. 2563
5รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256324 ก.พ. 2563
6รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน24 ก.พ. 2563
7รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณเดือน มกราคม 256331 ม.ค. 2563
8รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณเดือน ธันวาคม 256214 ม.ค. 2563
9รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ ประจำปี 25621 ต.ค. 2562
10รายงานรับ-จ่ายไตรมาส-21 ต.ค. 2561
11รายงานรับ-จ่ายเงิน สำนักนโยบาย ประจำปี-256130 ก.ย. 2561
12ค่าใช้จ่าย ประจำปี 255930 ก.ย. 2559

1